Kategori: Arbeidsliv

Veien blir til mens man surfer

Veien blir til mens man surfer

av Inger Lise Blyverket

«Digital suppe eller hjerneføde» er tittelen på et debattmøte som Hovedorganisasjonen Virke og Fleksibel Utdanning Norge inviterer til under Arendalsuka 2015 (lenke). Tema er digital læring (eller

ROT mot svart

av Jarle Hammerstad

Byggebransjens varskorop blir stadig høyere. Budskapet fra Byggevaredagen onsdag 9. april er tydelig: Bransjen trenger hjelp mot svart arbeid. Det er ikke bare et bransjeproblem, det

IA til folket!

av Inger Lise Blyverket

Det har foregått en stille revolusjon på forhandlingsmøtene i Arbeids- og sosialdepartementet den siste måneden! Det kan jeg si, for jeg har brukt dager (men