Kategori: Arbeidsliv

ROT mot svart

av Jarle Hammerstad

Byggebransjens varskorop blir stadig høyere. Budskapet fra Byggevaredagen onsdag 9. april er tydelig: Bransjen trenger hjelp mot svart arbeid. Det er ikke bare et bransjeproblem, det

IA til folket!

av Inger Lise Blyverket

Det har foregått en stille revolusjon på forhandlingsmøtene i Arbeids- og sosialdepartementet den siste måneden! Det kan jeg si, for jeg har brukt dager (men