Kategori: Handel

Å jul med din glede

Å jul med din glede

av Harald Andersen

For å sette det hele i perspektiv: Du og jeg står for halvparten av all etterspørsel i fastlands-Norge – vi kjøpte varer og tjenester for

Forbruker 3.0

Forbruker 3.0

av Vibeke Hammer Madsen

Flere handelsvirksomheter ser at teknologisk utvikling og skiftende forbrukervaner skaper nye muligheter. På ulike vis tilpasser de seg nå neste generasjons forbrukere. En av de