Kategori: Næringspolitikk

Asylregningen

Asylregningen

av Jarle Hammerstad

Regjeringen reduserer lettelsen i inntektsskatten og formuesskatten, overfører penger fra bistandsbudsjettet og tar mer fra pensjonsfondet (oljepengene) for å dekke regningen for det store antallet

En velkommen skattereform

En velkommen skattereform

av Harald Andersen

Regjeringen la nylig frem sitt forslag til en ny skattereform. Vi er gjennomgående fornøyde med tiltakene som foreslås, og mener det vil bidra til å

Skatt for dummies

Skatt for dummies

av Jarle Hammerstad

«Den aggregerte investeringselastisiteten for selskapsskatten på tvers av kategoribedrifter er på 0.58 prosent». «For utbytte- og formuesskatten ganger vi opp med en faktor på 5,2