Kategori: Næringspolitikk

EØS-avtalen for fall?

av Thomas Angell

Det er lett å danne seg det inntrykk at EØS-avtalen for Norges vedkommende står foran avvikling. Både Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er motstandere av avtalen

Intercity og Catch22

av Jarle Hammerstad

Rask utbygging av Intercity-triangelet – dobbeltspor i jernbaneforbindelsen mellom Oslo og Skien/Lillehammer/Halden – er avgjørende for å møte befolkningsvekst og boligkrise på Østlandet. Det er