Kategori: Næringspolitikk

Intercity og Catch22

av Jarle Hammerstad

Rask utbygging av Intercity-triangelet – dobbeltspor i jernbaneforbindelsen mellom Oslo og Skien/Lillehammer/Halden – er avgjørende for å møte befolkningsvekst og boligkrise på Østlandet. Det er