2017 – året for bærekraftig turisme

2017 – året for bærekraftig turisme

Turistnæringen på verdensbasis er i sterk vekst og tall fra verdens turismeorganisasjon UNWTO tyder på at over 1,1 milliarder turister foretok en internasjonal reise i løpet av 2016. Her hjemme viser Virkes egne reiseundersøkelser at reiselysten er på topp, og at også vi nordmenn planlegger å reise mer i 2017 enn tidligere år. Hvordan skal vi kunne ta vare på ressursene, samtidig som næringen vokser.

Tall fra UNWTO viser at turistnæringen vokser raskere enn verdenshandelen for øvrig. Våre reiser og en turistnæring i vekst kan ha både positive og negative effekter for lokalsamfunnene vi besøker, og på verden vi lever i. Turistnæringen er en svært viktig næring som kan bidra til at økonomisk vekst, økt sysselsetting, bedre fordeling av verdier, mer gjensidig forståelse mellom kulturer, og har samtidig kraften til å løfte lokalsamfunn gjennom arbeidsplasser og både infrastruktur- og kompetanseutvikling. Samtidig skaper også det økende antallet reiser på verdensbasis utfordringer for både natur og miljø med utslipp ved transport, og slitasje på destinasjonene vi besøker.

Når FNs generalforsamling har bestemt at 2017 skal være året for bærekraftig turisme for utvikling, er det ikke med en ambisjon om å løse alle utfordringer knyttet til turistnæringen i løpet av et kalenderår. Fokuset på bærekraftig turisme og utvikling må sees i sammenheng med FNs øvrige bærekraftsmål, som gir uttrykk for en felles arbeidsplan for hvordan man som verdenssamfunn kan jobbe for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringer frem mot år 2030.

For å nå disse målene må alle næringer i fr emtiden ha et økt fokus på bærekraft. Den raskt voksende turistnæringen må i dette lyset se på hvordan man kan jobbe aktivt for å bidra til å løse bærekraftsmålene i den vanskelige balansen mellom økonomisk gevinst og langsiktig ivaretakelse av ressursene næringen er med på å forvalte. Bærekraft handler ikke om å bevare lokalsamfunnene akkurat slik som i dag, men om å legge grunnlag for at også nye generasjoner kan ha de samme mulighetene til økonomisk utvikling som vi har hatt. Her kan turistnæringen være en viktig bidragsyter, men det krever altså en bevissthet om hvilken retning man ønsker at utviklingen skal skje.

Virke Reise ønsker derfor året for bærekraftig turisme og utvikling velkommen, og håper året kan bidra til diskusjon og økt fokus og forståelse for hvilken rolle turismen kan spille for å nå FNs mål for bærekraftig utvikling. Virke Reise vil derfor bidra til å sette temaet på agendaen for vårt arbeid i år og invitere bransjen til å delta i disse diskusjonene.

 RSS feed for Sverre McSeveny-Åril

Siste innlegg av Sverre McSeveny-Åril