Å jul med din glede

Å jul med din glede

Julehandelen står for døren. For de fleste er førjulstiden og julefeiringen preget av hygge, forventninger og tradisjoner. Og litt stress. For Virke og for Virkes medlemmer handler julehandelen også om alvor. For mange bransjer og virksomheter er en god julehandel avgjørende for lønnsomhet og trygge arbeidsplasser. En god julehandel er sågar viktig for hele norsk økonomi.

For å sette det hele i perspektiv:

  • Du og jeg står for halvparten av all etterspørsel i fastlands-Norge – vi kjøpte varer og tjenester for nesten 1 300 milliarder kroner i fjor
  • Varehandelen er Norges største private arbeidsplass – 370 000 arbeidsplasser tilsvarer 13% av alle sysselsatte i  Norge
  • 1 av 7 norske bedrifter driver med varehandel, mens 1 av 6 nystartede bedrifter i Norge er varehandelsbedrifter
  • Varehandelen bidrar direkte og indirekte med 200 milliarder kroner i skatte- og avgiftsinntekter –  tilsvarende eksempelvis 4,2 forsvarsbudsjetter

Vekst i varehandelen er derfor viktig for vekst i Norge. Det er derfor bekymringsfullt når snart 10% av alle kroner Ola og Kari Nordmann bruker på varekjøp havner i utlandet, i form av tradisjonell grensehandel, handel under utenlandsreise eller handel i utenlandske nettbutikker. Varehandel er ikke lenger en skjermet næring. Virke Analyse har sett nærmere på veksten i de ulike handelskanalene fra 2011 til 2015:

  • Handel i fysisk butikk i Norge økte med 12%
  • Grensehandelen økte med 23%
  • Handel under utenlandsreise økte med 51%
  • Handel i utenlandske nettbutikker økte med, hold deg fast, 188%!

Det er åpenbart at den eksplosive veksten i handel i utenlandske nettbutikker er stimulert av avgiftsfritaket for handel under 350 kroner. I en tid der Norge sliter med å skape nye jobber og presset på statlige finanser snart blir sterkere, kan det ikke beskrives som annet enn absurd at regjeringen med viten og vilje eksporterer både arbeidsplasser og skatte- og avgiftsinntekter ut av Norge. I skrivende stund forhandles det om statsbudsjettet for 2017 på Stortinget. Forhandlingene er åpenbart preget av harde tak. Mitt julegavetips til budsjettkameratene er derfor: Ta livet av gjøkungen 350-kronersgrensen utgjør  i det norske avgiftssystemet. MVA fra første krone gir dere nærmere 3 milliarder kroner i økt handlingsrom, som for eksempel kan brukes til å redusere den svært veksthemmende og særnorske formuesskatten på arbeidende kapital.

Lykke til med budsjettforhandlingene og god julehandel!

 RSS feed for Harald Andersen

Siste innlegg av Harald Andersen