Aftenpostens ostefrekkis

 

Yngve Ekern bekjentgjør i Aftenposten i dag at han er glad i ost. Og han er ikke alene. Vi nordmenn blir stadig mer kvalitetsbevisste når det gjelder ost. Det er både Ekern og vi glade for. Forbrukere som gjør velinformerte og kvalifiserte valg er bra, naturlig nok for forbrukeren selv, men også for både osteprodusenter og handelen. Dette sikrer innovasjon og konkurransekraft i hele verdikjeden for mat. Vi er trygge på at Ekern mener at han selv er den beste til å velge hvilke oster han vil ha. Men hvorfor har han ikke den samme tillitten til oss andre osteelskere? I motsetningen til Ekern mener vi i Virke at forbrukeren er den beste til å velge hvilke oster hun vil ha på brødskiva, og ikke byråkratene i landbruksforvaltningen. Mer proteksjonisme medfører dessverre det motsatte.

Ekern ønsker også å mistenkeliggjøre kjøpmennene. Og igjen misforstår Ekern. Det å lykkes som kjøpmann handler hele tiden å være best på å forstå og tilfredsstille forbrukerens preferanser, både når det gjelder kvalitet, service og pris. Det er det som skaper god butikk. Slik vi har innrettet landbrukspolitikken vår, er kjøpmannen den eneste i verdikjeden for mat som står på for å holde prisen på mat nede. Og når Ekern avslutningsvis prøver seg med en frekkis om at dagligvarekjedene i det siste har økt prisen på ost, begår han en grov faktafeil. Prisen på ost til forbruker har reelt sett vært fallende gjennom året, og osten i norske butikkhyller koster det samme i dag som den gjorde i mars i år.

 RSS feed for Harald Andersen

Siste innlegg av Harald Andersen