Alle gode krefter på banen!

Takk for at helseminister Jonas Gahr Støre gjenreiser begrepet folkehelse og setter søkelyset på forebyggende helse. Vi står over vår tids største helseutfordring, og skal den løses, må alle gode krefter involveres.

Støres resept er derimot ikke god nok. Han glemmer den store gruppen som med enkle tiltak kan begynne å ta vare på helsen sin. Det sitter i dag en stor andel mennesker på gjerdet når det gjelder å velge å holde seg fysisk aktive eller ikke, og da gjelder de å få de ned derfra og over i aktivitet. Det handler om å stimulere og tilrettelegge.  Det handler ikke om å rette pekefinger og pisk, men gulrot.

Arbeidsgivere vil og kan bidra

Gahr Støre uttalte nylig selv i et intervju i Aftenposten at vi må bli flinkere til å bruke fellesskapsarenaer som arbeidsplasser, kultur- og organisasjonsliv som pådrivere for å drive positivt holdningsarbeid for mer fysisk aktivitet og sunnere valg. Men betyr det han vil fjerne unødvendige hindringer for aktivitet på nettopp disse arenaene?

Store deler av nordmenns fysiske aktivitet og trening foregår nemlig ikke på statsfinansiert arenaer, men som egenorganisert aktivitet. Mange trener mer enn før, og aktivitetsmønsteret har forandret seg. I følge Norsk Monitor (2011/12) er hele 75 prosent av folks aktivitet egenorganisert, og gjerne stimulert av arbeidsgivere som har sett betydningen av at deres medarbeidere er fysisk aktive. Dette er bra, for det finnes god dokumentasjon på at det nettopp er egenmotivert trening som har best effekt på når det kommer til varig endring av livsstil.

Undersøkelser gjennomført i regi av hovedorganisasjonene Virke viser at det er et stort aktivitetspotensial å hente blant de 2.5 millioner nordmenn som er i arbeidslivet. Mange arbeidsgivere opplever imidlertid at dagens skatteregler virker demotiverende i forhold til ønske om å tilrettelegge for fysisk aktivitet for sine medarbeidere. Vi anslår at mellom 10-20 prosent flere enn de som i dag er aktive, er motiverte til trening om utgifter til trening betalt av arbeidsgiver ikke beskattes. Forebyggingsministeren sier det er Statens oppgave å legge til rette for gode valg. Dagens skatteregler forskjellsbehandler og har gått ut på dato. At det i Norge er skattefritt å trene med en gruppe av kolleger på gitte tidspunkt, men å trene når det best passer for en selv, er skattebelagt, er et paradoks. Undersøkelser viser at spør man de ansatte, så ønsker hele 69 prosent at arbeidsgiver tilrettelegger for trening på treningssenter, mens kun 9 prosent ønsker å få det tilrettelagt for trening i virksomhetenes lokaler.  Folk vil og må få velge selv, og vilkårene må være like. I Sverige har man for mange år siden tilpasset skattesystemet i forhold til folks endrede treningsvaner, med god effekt.

Like mye som en folkehelseminister og forebyggingsminister, trenger dette landet en tilretteleggingsminister. Det handler rett og slett om å tilrettelegge for fysisk aktivitet, så det blir lett å ta gode valg for egen helse!

 RSS feed for Anne Thidemann

Siste innlegg av Anne Thidemann