Arbeiderpartiets privatangst

Arbeiderpartiets privatangst

Arbeiderpartiet ser ut til å bli mer skeptiske til at private skal få lov til å levere tjenester til det offentlige, samtidig som de vil øke skattene betydelig.

Det sies i det kommende programmet at grunnleggende velferdstjenester ikke skal privatiseres eller kommersialiseres. Men for å opprettholde velferden kan vi ikke fortsette som før, og for å tette underskuddet vi i 2060 vil ha på svimlende 150 milliarder vil personskatten måtte økes med 27 prosent. Det er neppe heller Arbeiderpartiet villig til. Jeg vil invitere Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre til en samtale om hvordan private kan bidra til å dekke «velferdsgapet» og opprettholde velferdsstaten vår.

 

Over 500 milliarder kroner i offentlige oppgaver er egnet for å løses av private

En fersk rapport viser at oppgaver for om lag 630 milliarder kroner kunne vært satt ut til private. Oppgavene som i dag er satt ut, er estimert til litt over 100 milliarder kroner, noe som betyr at det er et ytterligere potensial for bruk av private aktører på over 500 milliarder kroner. Private utfører i dag bare 15 prosent av oppgavene som det offentlige kan sette ut, og innenfor enkelte bransjer er andelen langt lavere. På sykehjem bruker det offentlige 45 milliarder kroner hvert år, og den private andelen kun 12 prosent.

 

Milliarder å spare på å la flere private aktører slippe til

Rapporten går gjennom en rekke områder der det kan tas ut gevinster ved å bruke private aktører, og peker på betydelige potensielle kostnadsbesparelser.  Dersom man klarer å redusere utgiftene knyttet til konkurranseegnede oppgaver med 0,8 % hvert år helt frem til 2060 vil det såkalte velferdsgapet være tettet. Bare for hjemmetjenestene er det synliggjort et besparelsespotensial i størrelsesorden 4 milliarder kroner. Virke mener derfor det vil være en unnlatelsessynd av våre politikere å lukke døren for konkurranse og bruk av private aktører som et virkemidler for å oppnå en mer effektiv offentlig forvaltning.

 

Ideologiske skylapper

Det kan være ulike grunner til at fordelingen av tjenesteproduksjonen i offentlig sektor er som i dag. En forklaring kan være at når det offentlige har påtatt seg å finansiere en rekke tjenester til borgerne, har det skjedd gradvis og i egen regi. Det er viktig å understreke at selv om det offentlige er gitt et mandat for å sikre et sosialt og likeverdig tilbud, så betyr ikke det at det offentlige selv må stå for produksjonen av tjenestene. Jeg mener det er åpenbart at aktørmangfold skaper mer innovasjon, læring og effektivitet. Det er derfor spesielt bekymringsfullt at Arbeiderpartiet, som tradisjonelt har hatt en moderat posisjon, ser ut til å miste forståelsen for private arbeidsplassers bidrag til velferden. Jeg håper vi i tiden frem mot valget vil få flere avklaringer også på hvilken posisjon Arbeiderpartiet vil ta i disse spørsmålene, og at signalene ovenfor private vil bli mer positive frem mot valgdagen og etter.

 

 

Dette innlegget ble først publisert hos VG 11.juli 2017.

 RSS feed for Vibeke Hammer Madsen

Siste innlegg av Vibeke Hammer Madsen