Bruk av doping kriminaliseres

Stortinget vedtar denne uken et lovforslag om forbud mot å kjøpe, besitte og bruke dopingmidler.

Virke Trening er i det store bildet svært fornøyde med denne lovendringen. Dette vil sende tydelige signaler til unge om at doping ikke er akseptabelt. Vi tar for gitt at lovgiver har tenkt gjennom de praktiske og økonomiske konsekvenser dette forbudet vil innebære.

Doping er et helseskadelig samfunnsproblem og treningsbransjen tar sin del av dette ansvaret. Trening er sunt og helsefremmende. Doping ødelegger treningsmiljøet.

I samarbeid med Antidoping Norge har Virke Trening utviklet antidopingprogrammet «Rent senter».  Dette programmet kjøres nå av 70 prosent av våre medlemsbedrifter. Vi har imidlertid som ambisjon å få alle med. Støtte fra Helsedirektoratet bidrar nå til at økonomi ikke lenger bør være et hinder for et aktivt dopingarbeid ved treningssentrene. Alle som trener på et senter som har avtale med Antidoping Norge må akseptere senterets antidopingpolicy og nulltoleranse for bruk av doping.

I lys av det store antallet som trener på treningssentre, så eksponeres vårt holdningsarbeid mot doping for svært mange. Treningssentrene er også på dette området en viktig del av løsningen for et sunnere Norge. Virke Trening håper den nye loven vil understøtte vårt arbeid mot doping på treningssentre.

 RSS feed for Anne Thidemann

Siste innlegg av Anne Thidemann