Det grønne skiftet starter på jobben

Det grønne skiftet starter på jobben

Trepartssamarbeidet har i mange tiår løst samfunnsproblemer i Norge. Hvorfor skal vi ikke klare å løse miljø- og klimaproblemer?

Virke arrangerer denne uken Arbeidslivets klimauke sammen med NHO, LO, KS, Unio, YS og Akademikerne. Kampanjen er et resultat av samarbeid mellom syv organisasjoner i arbeidslivet, og vi har en felles oppfordring vil våre tusenvis av medlemmer: Snakk om klima på jobben.

Mange snakker om nye grønne arbeidsplasser Norge trenger fremover. Vi mener imidlertid at alle arbeidsplasser kan bli grønnere!

Virke mener virksomheter lykkes best når verdiene skapes i samspill mellom arbeidsgiver og medarbeider. Det samme gjelder innen miljø og klima. Omstillingen må skje i samspill – det er da vi finner de gode løsningene.

Bærekraft lønner seg

Men lønner det seg i det hele tatt for bedrifter å investere i miljø- og klimatiltak? Svaret er ja! Studier fra NTNU og Sintef konkluderer med at bærekraft er bra for bunnlinjen. Ifølge to studier som ble gjennomført i forskningsprosjektet SISVI, er det lønnsomt å ta større miljøansvar enn det man er pålagt av myndighetene. Også internasjonale studier har bevist denne positive sammenhengen.

Forutsetningen er at bærekraft ikke er et sideprosjekt – det må være en del av virksomhetens strategi. En strategisk satsing på bærekraft gir både økt salgsvekst og høyere avkastning på lang sikt.

«Alle» ønsker å bidra

En undersøkelse kampanjen har fått gjennomført blant 600 ledere i privat og offentlig sektor viser at 8 av 10 sier virksomheten er opptatt av miljø og klima. Imidlertid er det bare 4 av 10 som oppgir at det inngår i virksomhetens strategiarbeid. 5 av 10 sier at de ofte diskuterer miljø og klima i arenaer med ansatte og ansattes representanter.

Jeg tror det er et stort potensiale for å folkeliggjøre miljø og klima og gjøre hele debatten mer håndfast for den enkelte arbeidsplass. En handelsvirksomhet kan redusere utslipp ved å velge mer miljøvennlig transport. Kanskje lønner det seg å gå over til elbiler? Et hotell kan spare både miljø og penger ved å gjøre smarte justeringer av varmesystemet.

Krever vilje og evne

Jeg tror overgangen til et grønnere samfunn representerer store muligheter for bedrifter som tar utfordringen. Men det krever vilje til endring – og evne til endring. Framtidens vinnere er de som i dag innretter sin forretningsmodell etter framtidens knappere ressurstilgang, strengere reguleringer, og økte oppmerksomhet rundt bærekraft.

Mange bedrifter har i stor grad tatt innover seg framtidens utfordringer, og begynt omstillingen ved for eksempel å minimere ressursbruk og gjenvinne egne varer. Samtidig anser nok fortsatt mange virksomheter at miljøutfordringer ikke angår dem.

Finn ut hvor skoen trykker

Alle virksomheter har en miljøbelastning. Ingen vil tape på å foreta en gjennomgang av egen virksomhet for å finne ut hvor belastningen er størst, og hvor påvirkningsmulighetene for endring finnes. Det kan være råvareutvinning, design, produksjon, transport, bruksfase eller i avhending. Miljøfyrtårn er et godt redskap her.

Samtidig skal denne omstillingen lede til innovasjon og generere ny vekst i investeringer og sysselsetting.

På nettsiden www.arbeidslivetsklimauke.no har vi samlet tips og råd til ulike tiltak dere kan gjennomføre på arbeidsplassen. Det er ingen forpliktelser ved å melde seg på. Bli med på Arbeidslivets klimauke, snakk om klima og miljø på jobben, og i samarbeid finn fram til gode tiltak!

 

 RSS feed for Vibeke Hammer Madsen

Siste innlegg av Vibeke Hammer Madsen