Det Krohn Traaseth egentlig sa i Innovasjonstalen 2016

Det Krohn Traaseth egentlig sa i Innovasjonstalen 2016

Midt i en elegant harselas av storslåtte retoriske poenger i etterkant av Innovasjonstalen, peker DNs kommentator Eva Grinde på anbefaling tre fra Krohn Traaseth: "For å være valgt må man være kjent." Og ja, det er banalt, og ikke særlig nyskapende. Men vi mener det ligger noen riktige prioriteringer bak dette poenget, og vi tror det er gode nyheter for norsk reiseliv.

Det er nemlig ikke åpenbart at Norge som ferieland er godt kjent i de markedene vi ønsker å treffe. Norsk reiseliv hadde et godt år i fjor, med en vekst i utenlandske overnattinger på 7,2 % i 2015, godt hjulpet av en eksportvennlig kronekurs. Samtidig har Norges markedsandel vært fallende i over 30 år og er på godt under 1 prosent. I følge UNWTO har turisme på verdensbasis vokst raskere enn vareeksport for fire år på rad. Med syv prosent av verdens totale eksportverdi, er turisme nummer tre på listen over eksportkategorier, bare slått av drivstoff/olje, og kjemikalier.

Skal Norge ta en større del av turismekaken, må vi ta nye grep for å gjøre oss kjent. Når Innovasjon Norge snakker om «Merkevaren Norge» er det mer enn bare ull og tåke. Vi leser tydelige prioriteringer bak satsingen.

For det første vil konseptet «Merkevaren Norge» gi hele næringslivet en felles stemme mot verden. Vi tror slagkraften i et felles budskap og en mer koordinert innsats er helt riktig for å gjøre Norge valgbart for millioner av turister verden over.

Satsingen innebærer også en erkjennelse av at det er mer som forener kreative næringer, kultur og reiseliv, enn det som skiller dem. Kulturinstitusjoner, muséer og festivaler har flere roller, men en av dem er som spydspiss for et reiselivsprodukt. Filmproduksjoner som utstillingsvindu har nylig blitt anerkjent gjennom incentivordningen. Dette er spydspisser som må gjøres kjent som en del av pakken potensielle turister skal snuse på når de planlegger neste ferie. Både Innovasjon Norges egne tall og Virke Reises befolkningsundersøkelse viser helt tydelig at kulturturisten er på vei inn. Innovasjon Norge tar her helt konkrete grep som vi ønsker velkommen.

I synlighetskonseptet som innovasjonstalen er blitt er det også et annet viktig signal. Samarbeidet mellom Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge kan gi gevinster også for reiselivet. Digitalisering er et av feltene hvor Forskningsrådet kan gi Innovasjon Norge viktige innspill inn i en prosess de allerede har startet.

Hvis vi skal gi Anita Krohn Traaseth en utfordring er det nettopp rundt digitalisering. Vi vet at markedsføringen av Norge i stadig økende grad skjer gjennom digitale kanaler. Vi mener at enda mer trykk må legges i å gi organisasjonen kompetanse og kapasitet til drive god digital markedsføring. Når tall fra Google viser at godt over 80 prosent av reiseplanleggingen skjer med digitale søk, må vi supplere posterkampanjer og mottakelser med smart, effektiv og digital markedsføring. Norsk reiseliv er en sum av et enormt antall av små og store opplevelser, og nye markedsføringsgrep kan gi et vindu til verden hvor de små også har en plass.

 RSS feed for Line Endresen Normann

Siste innlegg av Line Endresen Normann