Din virksomhet må også tenke sirkulært

Din virksomhet må også tenke sirkulært

Europa skal omstilles fra dagens lineære økonomi, der vi produserer, forbruker og kaster stadig mer, til en sirkulær økonomi, der vi holder ressurser i kretsløp ved å produsere kvalitet, reparere, oppgradere, låne, leie, leaser og deler med hverandre.

Vi kan ikke undervurdere hva denne omstillingen vil bety både for europeisk og norsk handel.  Økt vekst med mindre bruk av ressurser betyr en stor endring for mange av dagens forretningsmodeller.

Derfor hadde EuroCommerce, den europeiske retailorganisasjonen der Virke sitter i styret og deltar i flere komiteer, denne uken en stor konferanse i Brussel om hvordan handelen kan oppskalere løsninger som passer inn i en sirkulær økonomi. Ved å fokusere på mulighetene for handel, vise fram beste praksis, og å belyse hva politikerne bør gjøre for å fremskynde omstillingen til en sirkulær økonomi, ønsker EuroCommerce å vise fram handelen som en del av løsningen – ikke som en del av problemet. Når resten av Europa og næringslivet skal omstilles kan ikke handelen sitte stille.

Meningen med en sirkulær økonomi er å utvikle nye produkter, tjenester og lønnsomme forretningsmodeller og nye løsninger som utdaterer bruk- og kast-samfunnet ved å gjøre det enkelt, behagelig og lønnsomt for både mennesker og selskaper å reparere, leie, gjenbruke og selge brukt.

Befolkningsvekst og styrket kjøpekraft har ført til økt etterspørsel etter naturressurser, samtidig som disse settes under større press ved for eksempel avskoging og klimaendringer. Det er åpenbart at tiden der handel kan baseres på en uendelig tilgang på billige råvarer er forbi.

Verdens forbruk av naturressurser har tredoblet seg på 40 år. I 2018 forbruker vi naturressurser som vi trenger 1,7 jordkloder for å gjenskape, noe som betyr at vi tar ut nesten dobbelt så mye ressurser som jorda tåler hvert år. Forbruket vårt er årsaken til mer enn 60 prosent av klimagassutslippene og over 80 prosent av vannforbruket i verden.

Hva skal da handelen leve av fremover?  Har vi tilgang på råvarer? Blir prisene mangedoblet? Blir det strengere reguleringer?

Konferansen i Brussel fokuserte både på overordnete strategier for handelen og mer konkrete tema som matsvinn, plast og emballasje, tekstil, kjemikaliebruk og transport.

Det fins mange veier mot en sirkulær økonomi, både hvordan produkter er utformet, hva de er laget av, hvor lenge de varer, og hva som skjer med dem etter endt levetid.

Men har ikke din bedrift vurdert og lagt en strategi over hvordan den passer inn i fremtidens sirkulære økonomi enda, er det på høy tid. Retningen er klar og helt uunngåelig og risikoen ved å ikke bli med kan bli svært høy.

 

 RSS feed for Camilla Gramstad

Siste innlegg av Camilla Gramstad