En ansvarlig tekstilindustri

En ansvarlig tekstilindustri

Norsk tekstilbransje er blant de beste i klassen når det kommer til å gjøre sitt for at produksjonsforholdene i landene hvor fabrikkene ligger, holder en god etisk standard. Det er derimot et langt lerret å bleke. Den sterke konkurransen sender produksjonen til stadig billigere land og der møter vi også noen store utfordringer når det gjelder etikk og samfunnsansvar.

The TIP er et prosjekt som skal lære elever ved videregående om global handel. Dagens elever er morgendagens ansatte i faghandelen og forbrukere, men kjenner lite til kompleksiteten i å drive med handel globalt. I starten av mars var elevene fra prosjektgruppen i India for å se og lære mer om den virkelige tekstilindustrien. 13 elever fra tredje klasse på to videregående skoler reiste. Hva ville møte elevene? I ti dager besøkte de bomullsplantasjer, fabrikker og lærte om det sosiale og kulturelle konteksten av å jobbe i et land som India.

Elevene ble tatt godt imot av fabrikkeierne og bomullplantasjene i India. De ble overrasket over møtet med fabrikkeierne. Alt de hadde sett og hørt her i Norge var om elendige arbeidsplasser og uansvarlige bedrifter som ikke tar hensyn til hvordan arbeiderne har det.

Et organisert arbeidsliv og lokal opplæring

Det som møtte dem var fabrikker hvor ansatte jobber 8-timers dager med en halv times lunsjpause. De fabrikkansatte lønnes fra minstelønn og oppover, alt etter kompetanse og arbeidserfaring. På områdene vi besøkte var minstelønnen på 8000 – 9000 indiske rupees per måned, som tilsvarer 1200 norske kroner. Det høres lite ut, men sett i sammenheng med at det koster om lag 450 indiske rupees per måned å leie bolig så er bildet mindre dystert. Det er derimot fortsatt en jobb å gjøre med å få til høyere lønninger i India. Å få til et organisert arbeidsliv er et felles mål for tekstilindustrien. H&M og Varners representanter i Dehli fortalte hvordan de jobber med fabrikkene for å få dette til. Blant annet gjennom påvirkning av lokale myndigheter og egne initiativ som levelønns prosjekter i samarbeid med for eksempel IndustriAll og Initiativ for Etisk Handel.

De store kleskjedene jobber mye med å bedre arbeidsforholdene direkte på fabrikkene. De samarbeider med fabrikkeierne, og gir de undervisning i HMS, håndtering av kjemikalier, og miljøvennlig tiltak på fabrikkene. Fabrikkeierne vi snakket med satte pris på skandinaviske klesskjeder som stilte krav. Det medførte at de fikk mer fornøyde medarbeidere.

Gradvis opparbeides forståelsen rundt viktigheten av å drive på en etisk måte, også i utviklingsland. India og andre asiatiske land har mange fattige og arbeidsløse. Handel skaper vekst i økonomien og velferdsøkninger for tusener av mennesker. Avhengighetsforholdet mellom tekstilprodusenter på den ene siden, og fabrikkeiere på den andre, er gjensidig – det er også ønsket om å drive på en forsvarlig måte.

Med det som utgangspunkt foreligger en god grunn til å ha tro på global handel som et virkemiddel for å komme seg ut av fattigdom. Vi gleder oss til å følge prosjektet the TIP og studentene videre!

 

The Textile Interchange Project er finansiert av Fellestiltakene LO – Virke, sponset av HM, Varner Gruppen AS, Ikea, Princess Gruppen AS, Voice Norge AS og Euro Sko. Prosjektmålet er å utarbeide et godt undervisningsmateriell om global handel for bruk i den videregående skolen.

 RSS feed for Bror William Stende