Et anstendig arbeid for kvinner i globale leverandørkjeder

Et anstendig arbeid for kvinner i  globale leverandørkjeder

Likestilling og retten til et anstendig arbeid er noen av våre større samfunnsutfordringer i et globalt perspektiv, og to av FNs nylig vedtatte mål for en bærekraftig global utvikling. Det betyr fremtidsrettede muligheter for norske importører. Hva næringslivet kan gjøre for å forhindre kvinnediskriminering var derfor tema på seminaret på den internasjonale kvinnedagen 8. mars i regi av IEH og Virke.

Kvinner utgjør hele 60 til 80 prosent av arbeidskraften i globale leverandørkjeder. Deres arbeidsinnsats utgjør derfor en vesentlig del av omsetningen til norske handelsbedrifter. Gjennom de globale leverandørkjedene gis kvinner tilgang til den formelle økonomien, sosiale tjenester og inntekt, med dessverre opplever alt for mange alvorlige former for brudd på sine rettigheter, seksuell trakassering og diskriminering på arbeidsplassen.

Norske handelsbedrifter og importører er viktige partnere og pådrivere for bedre arbeidsforhold i henhold til internasjonale konvensjoner i produsentland i Asia, Afrika og sør – og mellom Amerika. De seriøse større aktørene arbeider ut i fra en filosofi om langsiktige samarbeidsrelasjoner, og har flere tiårs samarbeid bak seg med produkt utvikling, investering i kunnskapsoverføring og produksjonsplanlegging; sistnevnte er et svært viktig element i det etiske arbeid som sikrer produsenten aktivitet og arbeiderene inntekt for seg og sin familie – og ikke minst ofte barns mulighet til å gå på skole.

Det finnes flere enn én måte å ta et aktivt samfunnsansvar. Noen fellesnevnere som har vist seg å forbedre arbeidssituasjonen i globale leverandørkjeder er;

  • Sosial dialog – være en pådriver og tilrettelegger for en sosial dialog mellom arbeidere og arbeidsgiver som er en god bidragsyter til å sikre rettigheter som arbeidskontrakter og mulighet til å organisere seg.

 

  • Åpenhet og transparens – åpne pris kalkyler som er med på å øke transparens ved transaksjoner og sikkerhet om at arbeiderene får den avtalte lønnen og at barn er i trygge omgivelser med tilsyn og skole

 

  • Tett samarbeid og utvikling – planlegging av produksjons og levering i god tid, sikrer kontinuitet i produksjonen, samarbeid i utvikling av nye produkter kan sikre at kompetansen forblir i bedriften og opprettholde viktige arbeidsplasser.

Å ta et aktivt samfunnsansvar vil i fremtiden bli en enda sterkere forretningsmessig fordel for norske handelsbedrifter. På den ene siden vil det kunne sikre levering av varer og tjenester og redusere risiko. På den andre siden vil det i den globale leverandørkjeden styrke arbeidstager rettigheter og viktige arbeidsplasser og ikke minst fremtiden for neste generasjon gjennom mulighet til skole og utdannelse.

For å nå de nye målene vil privat sektor være en sentral del av løsningen i et tydelig samspill mellom myndigheter og det sivile samfunn. Jeg er sikker på at vi sammen kan finne de gode løsningene gjennom samarbeid – også mellom konkurrerende virksomheter.

 RSS feed for Vibeke Hammer Madsen

Siste innlegg av Vibeke Hammer Madsen