-Ethvert produkt er en tjeneste som venter på å bli oppfunnet

-Ethvert produkt er en tjeneste som venter på å bli oppfunnet

Sirkulær økonomi åpner for bærekraftig vekst og arbeidsplasser i norsk handel og tjenestenæring. De enorme mulighetene var tema under World Circular Economy Forum i Finland i begynnelsen av juni, men norske aktører var nesten ikke å finne på konferansen. Sover vi i timen?

Sirkulær økonomi er prinsippet om å holde ressurser i kretsløp, og vil i fremtiden gjøre at avfall ikke eksisterer og alt kan gjenbrukes. Sirkulær økonomi er dermed et brudd med mange av dagens forretningsmodeller basert på stadig økte volum av varer solgt til stadig mindre marginer, og der svært mye havner som avfall etter kort tid.  Nye verdikjeder og nye forretningsmodeller som leasing av klær, plattformer for delt forbruk, smarte byer og nye tjenester er i ferd med å komme. Som det ble sagt på konferansen «Ethvert produkt er en tjeneste som venter på å bli oppfunnet».  Det kan virke skremmende, men det er først og fremst en mulighet. Alternativet ved å ikke klare en overgang til et mer sirkulært samfunn, er derimot svært skremmende.

Dårlig tid

Klarer vi ikke overgangen til en sirkulær økonomi raskt, vil vi stå overfor betydelig risiko for økte priser på råvarer, brudd i verdikjeder, og manglende ressursgrunnlag for vekst i økonomien. Vi bruker allerede mye mer enn jorden klarer å regenerere i løpet av et år. Hvordan skal vi skaffe ressurser som mat, energi, vann, bomull, trevirke, metaller og mineraler til 10 milliarder mennesker, med 3 milliarder flere middelklasseforbrukere i 2050?  Økt etterspørsel og mindre tilgang til er ikke bærekraftig.

Den manglende norske scenedeltagelsen var derfor slående. Mens de andre nordiske landene var representert fra scenen ved både politikere og gode bedriftseksempler, var det kun ett norsk innlegg.  Sover vi i timen? Tror vi dette bare handler om avfall og resirkulering?  Har ikke Norge satt sirkulær økonomi ordentlig på agendaen enda?

Mye mer enn resirkulering

Stadig flere ser verdien av en sirkulær økonomi, og de aller største bedriftene har klare strategier i den retning. Imidlertid er det mangel på kunnskap og kompetanse rundt endringene og mulighetene, både blant politikere og blant bedriftsledere. Jeg venter i spenning på den kommende norske stortingsmeldingen om sirkulær økonomi som sannsynligvis er rett rundt hjørnet. Jeg håper Norge vil gå foran, sammen med våre gode naboer som allerede har nasjonale strategier. Det kan bety endring, og ganske sikkert tapere blant de som ikke følger overgangen, men på den andre side store gevinster for de som griper muligheten.

Sirkulær økonomi er fremtiden, enten det er snakk om digitalisering, design, produktutvikling, kvalitet, kundelojalitet og forretningsmodeller. Jeg vil oppfordre norske ledere til å se på World Business Council for Sustainable Developments nye CEO guide til en sirkulær økonomi (laget av Accenture) for en rask og god innføring i prinsippene og mulighetene i den nye virkeligheten.

http://www.wbcsd.org/Clusters/Circular-Economy/News/WBCSD-releases-CEO-Guide-to-the-Circular-Economy

 

 RSS feed for Camilla Gramstad

Siste innlegg av Camilla Gramstad