Feilmedisinering av dagligvaremarkedet

Feilmedisinering av dagligvaremarkedet

Representanter fra Høyre vil fremme et radikalt forslag om prisregulering av dagligvaremarkedet på sitt landsmøte. Forslaget er imidlertid bygget på en rekke faktafeil, som må rettes.

Påstand 1: Utvalget er dårlig

En påstand som gjentas mye, er at vi har et dårlig utvalg i norske matbutikker. Men sammenligner en svenske og norske butikker av tilsvarende størrelse, er det små forskjeller, ifølge Menon Economics. Det norske utvalget på fisk og skalldyr, ferskt kjøtt, frukt og grønt er bedre enn det svenske.

Svenske butikker er riktignok større enn våre, på grunn av bosetningsmønster og geografi. Skulle butikkstrukturen blitt som den svenske, hadde vi hatt 900 færre butikker.

Årlig lanseres 2500-3000 nyheter. Det er vanskelig å se hvordan lik innkjøpspris vil føre til ytterligere økning. Snarere kan man risikere at prispresset på varer uten fastpris øker, noe som igjen gjør at store leverandører skviser ut de små.

 

Påstand 2: Maten er dyr

Tall fra SSB viser at matprisene stod stille i 2017. Tall fra Eurostat viser at innbyggerne i 24 europeiske land bruker en større andel av sin inntekt på mat enn nordmenn.

Riktignok har matprisene økt mer enn vanlig i år. Ansvaret for det må regjeringskollegene ta selv. Den dramatiske avgiftsøkningen på sjokolade, sukkervarer og drikkevarer har mye av skylden.

Prisregulering kan derimot gi økte priser, om incentivene til å forhandle tas bort.

 

Påstand 3: Veksten i bransjen er lav

Det forslagstillerne har rett i, er at veksten i norsk dagligvarebransje er rekordlav.

Men hvorfor? SSB forteller at årsveksten i tradisjonell grensehandel ikke har like sterk siden 2013. På toppen kommer en stadig økende nettbasert grensehandel med matvarer. Dagligvaremarkedet vokser – i utlandet.

Nordmenns dagligvarekonsum vokser i tillegg hos dagligvarehandelens norske konkurrenter. Den prosentvise økningen på dagligvarer i både faghandelsbutikker, taxfreebutikker, spesialbutikker for mat og drikke, og nettbutikker var klart større i 2015-2016 enn i dagligvarebutikkene.

 

Påstand 4: Danmark har innført like priser

Arla og Carlsberg må selge varene sine til lik pris ut i butikkene i Danmark, hevder Høyres Kårstein Løvaas. Jeg vet ikke hvor de opplysningene kommer fra, men den danske Konkurrence- g forbrugerstyrelsen er det neppe. De kjenner ikke til en slik ordning. Danmark er med andre ord et dårlig sannhetsvitne.

Skal vi opprettholde et effektivt og dagligvaremarked i Norge, må vi forstå det markedet vi har i dag. Da kreves det at vi har tungen i rett munn, og lener oss på fakta – ikke myter.

 

Innlegget ble først trykket i Finansavisen. 

 RSS feed for Ingvill Størksen

Siste innlegg av Ingvill Størksen