Fremtiden blir sirkulær

2.desember lanserte EU-kommisjonen sin politikkpakke for omstilling til en sirkulær økonomi.

JAN0102-846x1024

 

Hva slags økonomi sa du?  I motsetning til dagens lineære økonomi – basert på et bruk og kast system – holder en sirkulær økonomi ressursene i kretsløp, og vi unngår derfor å tømme jordas begrensede ressurser.

«Vi må frakoble økt ressursforbruk fra økonomisk vekst,» sa Frans Timmermans, visepresident i EU-kommisjonen, under lanseringen i Brussel. EU har for lengst innsett at dagens ressursbruk ikke er bærekraftig i lengden, og truer hele vår økonomi.  Sirkulær økonomipakken forener derfor mer enn noensinne økonomi og miljøtankegang.  Målet er å skape flere jobber og bærekraftig vekst i Europa, samt fremme konkurransekraften.

EUs handlingsplan fokuserer på hele verdikjeden -både på produksjon, forbruk og håndtering av avfall.

 

EU peker også på behovet for forskning og utvikling av nye forretningsmodeller basert på bruk av færre ressurser.  Vi har allerede sett flere eksempler på at nye forretningsmodeller innen sirkulær økonomi og deleøkonomien dukker opp. Fra produkt til tjeneste er et eksempel. Leasing av produkter som for eksempel  møbler kan i stedet for salg gi større incentiv til reparasjon enn nysalg.

For handelen kan EUs politikkpakke bety strengere krav til utforming av produkter, strengere krav til muligheter for reparasjon, varighet og informasjon om produkters miljøbelastning.

Svært mange handelsbedrifter jobber i dag aktivt med å redusere sitt miljøfotavtrykk. Ressursmangel og politikk for en sirkulær økonomi vil utvilsomt føre til at arbeidet med dette vil intensiveres hos mange handelsbedrifter.   Virke ser at det kan være flere utfordringer for mindre bedrifter i å jobbe mot en sirkulær økonomi. Vi ser imidlertid at langsiktig tenkning, innovasjon og evne til omstilling vil være viktig på veien fra en lineær til en sirkulær økonomi.  For det skiftet kommer, før eller senere.

 RSS feed for Camilla Gramstad

Siste innlegg av Camilla Gramstad