Fremtidsløsninger

Fremtidsløsninger

Denne uken er jeg så heldig at jeg har vært en del av DD. MM. Kongen og Dronningens næringslivsdelegasjon til Finland. Med var også to nøkkelpersoner fra ideell sektor, administerende direktører Idar Magne Holme og Jørn-Henning Theis fra henholdsvis Diakonhjemmet i Oslo og Haraldsplass i Bergen.

FOTO: Tom Hansen/Innovasjon Norge

Helse var en viktig del av programmet. Det handlet om samarbeid for å finne fremtidsløsninger.  For meg var det første gang i en slik sammenheng. Det var derfor inspirerende å se hvor konkret et slikt besøk er, og hvordan det faktisk skaper ny utvikling. Oppsummert i tre «k»-er,  kunnskap, kjennskap og kurs. Vi må dele kunnskap på tvers av landene. Vi må  bygge kjennskap mellom nøkkelpersoner og til ulike prosesser som løper. Og ikke minst – vi må følge samme kurs. Utvikling på tvers av landene. Særlig på områdene som Virke-medlemmene innen sykehussektoren jobber med.

Jeg er takknemlig og glad for at ideell sektor inkluderes i et slikt besøk. De ideelle står i en innovativ tradisjon. De har på en rekke tjenesteområder gått foran, tatt ansvar og etablert og utviklet tilbud lenge før staten eller andre. En slik offensiv tankegang er  representativ for sektoren den dag i dag. Den vil videre. Den vil mer. Fleksible organsisasjoner med rask vei fra visjon til gjennomføring er viktig  i en slik sammenheng. Risikovilje – en sektor uten eiere som skal sikre investeringene sine høyest mulig avkastning bidrar også vesentlig.

Vi må samtidig stå sammen. E-helse og teknologiske løsninger krever felles utviklingsmiljøer. Koordinering mellom de nordiske landene er avgjørende ble det slått fast i seminaret hvor blant annet vår helseminister Bent Høie deltok. Personlig slo han fast i sitt innlegg at dette er helt på topp i hans bevissthet.

HELSINKI, 20160906: Kong Harald og Dronning Sonja er på statsbesøk i Finland. Innovasjon Norge arrangerer Get together for næringslivsdelegasjonen. FOTO: TOM HANSEN
Adm. dir. i Diakonhjemmet i Oslo, Idar Magne Holme og adm. dir. på Haraldsplass i Bergen, Jørn Henning Theis FOTO: TOM HANSEN/Innovasjon Norge

De nordiske landenes felles tenkning og tillit er nøkkelen til å skape kunnskapsmiljøer som jobber mot felles nye løsninger. Teknologer i fellesskap med medisinske miljøer. Da kan det også skapes løsninger som er globalt interessante. Definerte økonomiske midler er avgjørende viktig. Ideell sektor vil følge dette med stor interesse fremover, og gjerne bidra med sin del av dette felles arbeidet.

Virkes medlemmer knyttet til spillutvikling er også her i Finland. Virke har hatt sitt eget «Game on»-arrangement her. Møtet mellom disse to medlemsgruppene, ideelle og spillutviklerne – ble en interessant opplevelse. Aha-opplevelsen på begge sider om at det også her ligger samarbeidsmuligheter var sterk. «Personalized Medicine» er et sentralt tema som vil endre mye av fremtidens medisin. Fremtidens helse vil kreve utradisjonellt samarbeid!

Dette møtet alene er et godt eksempel på hva som skjer på slike besøk som dette. Jeg tror vi trygt kan si – to be continued!

 RSS feed for Inger Helene Venås

Siste innlegg av Inger Helene Venås