Funksjonshemmedes frihet undergraves

Funksjonshemmedes frihet undergraves

2017 startet ikke bra for mange funksjonshemmede i Norge. Flere kommuner er nemlig nå i gang med å svekke tilbudet til dem som er avhengig av assistanse i hverdagen. Dette hverken bør eller kan vi akseptere.

Tilbudet jeg snakker om er BPA (Personlig Brukerstyrt Assistanse), en ordning som gir brukerne frihet til selv å styre hva, hvor og når assistansen gis. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er på denne måten et verktøy både for likestilling og å ta kontroll over eget liv − noe de fleste tar for gitt. Men enkelte kommuner ser ikke ut til å forstå viktigheten av dette.

Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI) har nå bl.a. innført begrensninger på brukernes reisemuligheter og med pålegg om nitidig og unødvendig rapportering. Leverandøren får heller ikke lov å betale assistentens utgifter når brukeren er på reise. Hadde en person uten funksjonshemming blitt kontrollert på samme måte ville man i beste fall følt seg forulempet. Når kommuner så åpenbart bryter med intensjonen bak BPA −at funksjonshemmede skal ha brukerstyringfor å kunne leve et mest mulig normalt liv uavhengig om det gjelder i fritid, i arbeid eller på ferie − er det grunn til å rope varsku.

Lukker ørene for gjennomarbeidede standarder

Men praksisen bryter ikke bare med intensjonen bak BPA-ordningen, men også standardbetingelsene som er arbeidet frem av myndigheter, leverandører og brukere for BPA. I over fem år har rundt 150 kommuner lagt disse kravene til grunn. NRI forklarer dette med at de gjør som andre kommuner, i dette tilfellet Vestregionen/innkjøpssamarbeidet vest for Oslo. Etter at Virke engasjerte seg har Vestregionen imidlertid justert vilkårene, uten at det har gjort videre inntrykk på NRI.

Sånt får følger. Brorparten av våre medlemsbedrifter innen BPA har nå meldt at de ikke vil søke konsesjon og dermed ikke engang sette seg i posisjon til å levere med disse vilkårene. Uten gode og ansvarlige leverandører blir ikke BPA det tilbudet det bør være.

Virke har tatt opp med helseminister Bent Høie at kommunene må følge intensjonene bak lovfestede rettigheter slik at BPA kan fungere i tråd med intensjonen. Men det haster, skal vi unngå at flere kommuner kopierer praksisen til NRI.

Nå har helseminister Bent Høie gitt tydelig beskjed til landets ordførere, les dette brevet som ble sendt nå i februar.

Jeg følger denne saken tett og oppfordrer alle andre vaktbikkjer til å gjøre det samme

 

 RSS feed for Stein Johnsen

Siste innlegg av Stein Johnsen