Handelen fortjener en stortingsmelding

Handelen fortjener en stortingsmelding

Næringsministeren vil ruste industrien for fremtiden, og har satt i gang arbeidet med en ny industrimelding. En stortingsmelding for handelen bør være neste punkt på to-do-listen.

Ny teknologi, roboter og digitalisering vil forandre måten vi jobber på. Nå skal regjeringen ruste industrien til å møte endringene, sier Mæland i en pressemelding. Lønnsomhet, omstillingsevne, konkurransekraft og fremtidens behov for innovasjon og omstilling står på listen over temaer statsråden er opptatt av.  Likheten med handelens fremtidige utfordringer er slående.

I dag har svimlende 370 000 mennesker sitt daglige virke i handelen. I 2014 skapte handelen verdier for over 200 milliarder. Nesten 100 000 ungdommer har sin første jobb i handelen, og handelen får skolelei ungdom i jobb. Det er flere handelsbedrifter på listen over drømmearbeidsgivere for økonomistudenter. Samtidig er det mange flyktninger og andre med hull i CV og karakterbok bak kassene i norske butikker.

– Jobbene på gulvet forsvinner, skriver Aftenposten. SSB viser at arbeidsmarkedet for ufaglærte blir enda trangere i årene som kommer. Professor i ledelse ved Norges Handelshøyskole, William Brochs-Haukedal, tror at ansatte i kassen i dagligvarebransjen er en utdøende rase. NAV frykter at kompetanse blir det nye klasseskillet.  Handelens kjedeskoler gir en vei til utdanning og fagbrev til mange som ellers kunne falt utenfor samfunnet.

De mange småbedriftene dominerer i handels-Norge, samtidig som de få store blir større. En liten butikk med omsetning på 5 millioner, genererer i snitt jobb til fem personer. Når den siste dagligvarebutikken forsvinner i nærmiljøet, genereres fraflytting.

Som for industrien, er fremtidsbildet utfordrende for handelen. Veksten har vært stødig de 10 siste årene, men de økonomiske anslagene gjør bildet mindre positivt fremover.

Verdiene varehandelen skaper for Norge, er enorme. Penger er bare en av dem. Om ikke handelen klarer å møte fremtidens utfordringer, går både myke og harde verdier tapt. Derfor trenger vi en stortingsmelding.

 RSS feed for Ingvill Størksen

Siste innlegg av Ingvill Størksen