Handelen må redde verden

Verdens miljødag 2015 har som tema bærekraftig forbruk.  Under slagordet «7 billion dreams. One planet. Consume with care» ønsker FN å sette fokus på at vårt samlede forbruk ikke er bærekraftig. Vi nærmer oss rett og slett en smertegrense for hva planeten kan tåle.

Vi som representerer handelen har et ansvar. Et ansvar for å gjøre ting annerledes enn det som har fått oss hit vi er i dag. Vi representerer bindeleddet mellom de som forbruker og de som produserer. Handel og tjenestenæringene er de som sørger for at forbrukerne får de varene de trenger og at de som produserer varene har et marked. Det gjør våre virksomheter til viktige miljø- og klimanøkler, fordi de sitter med beslutningene på hvilke varer forbrukerne får og hvordan varene blir markedsført.

Jeg mener at handels- og tjenestenæringene har en svært viktig rolle i klimaarbeidet, og i et lavutslippssamfunn – og at store omstillinger kreves av alle – både små og store handelsbedrifter.

Flere handelsvirksomheter gjør mye bra innen miljø allerede. Et godt eksempel er Princess, som har tatt grep ved å miljøfyrtårnsertifisere butikker, velge et sortiment med miljømerkede varer, og fase ut skadelige kjemikalier. Men alle har ikke kommet like langt.  Potensialet for å gjøre mer, og å posisjonere norsk næringsliv som ledende også på dette feltet er enormt.  Norsk næringsliv i handel- og tjenestenæringene trenger flere fyrtårn og gode eksempler. Vi trenger flere som går foran og viser andre at det er mulig og lønnsomt å forberede seg på fremtiden.

Vi trenger innovasjon av produkter og forretningsmodeller for å finne mer miljøvennlige løsninger. Hvordan kan vi opprettholde et høyt forbruk, men med mindre sløsing og miljøbelastning?  Vi skal kunne leve gode liv med opprettholdt velferd – vi må bare gjøre ting annerledes enn i dag – og rett og slett få mer ut av mindre ressurser!

Virke skal være en pådriver overfor våre medlemmer. Vi oppfordrer medlemmene til å ta større ansvar for miljø og bærekraftig forbruk. Vi skal formidle kunnskap om miljø og skal være en sparringspartner for våre medlemsbedrifter i å takle strengere lovgivning, krav fra kunder og omverdenen.

Vi må ikke glemme at handel er det som i størst grad trekker folk ut av fattigdom og bidrar til utvikling globalt.   Handel skaper hundretusenvis av jobber i Norge og verden, levende bysentre – og handel bidrar til velstand.  Vi må bare sørge for at den i større grad skjer på bærekraftige premisser slik at den kan opprettholdes over tid.

 

 RSS feed for Vibeke Hammer Madsen

Siste innlegg av Vibeke Hammer Madsen