Har du vurdert egen klimarisiko?

Har du vurdert egen klimarisiko?

Dessverre har for få tenkt eller vurdert egen virksomhets klimarisiko. Norsk handel må sette seg inn i risikoen nå. Konsekvensene ved å ikke gjøre det kan bli svært alvorlige.

En fersk rapport fra Miljødirektoratet viser at klimaendringene kan få store konsekvenser for norske virksomheter, særlig innenfor handel og import. Klimaendringer vil føre til et varmere, villere og våtere vær.  Ekstremvær, naturkatastrofer og vannmangel kan påvirke avlinger, produksjon, transport og annen kritisk infrastruktur.  Fysiske konsekvenser av klimaendringer kan ramme både råvaretilgang, produksjon og varetransport, og føre til økt volatilitet og brudd i verdikjeder. Tekstil og mat vil bli dyrere, og enkelte varer som kakao, kaffe, frukt og grønnsaker er svært risikoutsatt.

Et ferskt eksempel så vi i 2017 da det var global mangel, og rekordpriser på vanilje, grunnet uvær på Madagaskar. Dette påvirket kostnadene til Diplom Is og Hennig-Olsen.

Nå konkluderer en fersk rapport EY har laget på oppdrag fra Miljødirektoratet at klimaendringene kan føre til:

  • Mer usikkerhet i handel og matforsyning
  • Mer uforutsigbarhet i finansmarkeder og intrastrukturnettverk
  • Mer ustabilitet i global sikkerhetspolitikk og migrasjonsstrømmer

Trusler, men også muligheter

Formålet med rapporten var å belyse konsekvenser og risiko knyttet til globale klimaendringer og dets påvirkning på Norge. Rapporten peker på at selv om Norge har høy betalingsevne og klimatilpasningsevne, er risikoen vår betydelig fordi vi er en svært åpen og handelsavhengig økonomi.   Klimarisiko kan også føre til strengere krav fra finansbransjen, både ved investeringer og utlån. Den peker imidlertid også på flere muligheter, f.eks. økt produksjon her hjemme, og at etterspørselen etter norske produkter på verdensmarkedet kan øke.

Boken jeg og to medredaktører utga i høst, «Nye forretningsmodeller i handel – innovasjon for en bærekraftig fremtid», er ment som en inspirasjon for å posisjonere seg for fremtidens miljøutfordringer i næringslivet. Løsningene kan ligge i eksperimentering med nye produkter, tjenester og forretningsmodeller, der økt tjenesteinnhold, mindre bruk av ressurser, og der opplevelser og handel smelter sammen. Uansett, din virksomhets klimarisiko bør du vurdere nå. Rapporten fra EY understreker behovet for at virksomheter setter seg inn i ulike scenarioer for fremtiden, vurdere potensielle virkninger av klimarelaterte risikoer og muligheter.  Arbeidet med å vurdere klimarisiko er så vidt i gang. Svært mange av Virkes medlemmer jobber godt med å redusere egen miljøbelastning, men mange har kanskje ikke vurdert hvordan klimaendringer, økt befolkningsvekst og ressursknapphet vil påvirke egen verdikjede.  Å vurdere egen klimarisiko kan svært fort bli forretningskritisk.

 RSS feed for Camilla Gramstad

Siste innlegg av Camilla Gramstad