Harry skatt i grønne klær

Harry skatt i grønne klær

Regjeringen og deres samarbeidspartnere har nedsatt et eget "fredsutvalg" for å løse opp i grønne skattefloker. Samtidig flokker nordmenn over grensen fra Sverige, med bagasjerommene fulle av godsaker til julefreden. Alt henger sammen med alt.

Virkes undersøkelser viser at folk i Sogn og Fjordane bruker rundt 10 000,- mer årlig på mat, enn folk i østlandsfylkene nær svenskegrensen. Det skyldes ikke at sogningene har medfødt høyere forbrenning. Grønn skattekommisjon valgte å  la være å vurdere grunnavgiften på engangsemballasje for drikkevarer. Det skyldes ikke at utvalget var imponert over miljøeffekten den har.

Skal regjeringen og samarbeidspartnerne få oppfylt ønsket om en grønnere fremtid, må de ta utgangspunkt i skatter, avgifter og andre tiltak som faktisk virker. Skal næringslivet og folk flest ha fortsatt respekt for skatt og avgift som virkemiddel for en grønnere fremtid og fortsatt hvit jul, må skatter uten grønn effekt kalles ved sitt rette navn.

Da Grønn skattekommisjon la frem sin rapport «Sett pris på miljøet», var grunnavgiften for engangsemballasje en av avgiftene som ble avkledd sin grønne skrud. «Utvalget mener at disse avgiftene i dag har et svakt miljømessig grunnlag, og betrakter dem som fiskale avgifter», var den tydelige dommen. Dagens grunnavgift reduserer effektivt norske arbeidsplasser i hele verdikjeden, fra jord og hav, til butikk. Virkes beregninger fra 2011 viste at rundt 10 000 arbeidsplasser går tapt som følge av grensehandel. På toppen kom 2.4 mrd i tapte inntekter til staten. Tallet er neppe blitt mindre siden den gang. Miljøavtrykket reduserer den derimot ikke.

Drikkevarer er en typisk lokkevare som får nordmenn over harrygrensen, godt hjulpet av en norsk særavgift i lånte, grønne fjær. Det er på tide å erstatte den med en avgift som virker.

Målet med grønne avgifter er å få til grønn endring. Nettopp derfor mener Virke at grunnavgiften bør erstattes med en incentivavgift, som premierer mer miljøvennlig emballasje, eksempelvis emballasje med større andel biomateriale. I tillegg er drikkvareemballasjen omfattet av en miljøavgift, som er innrettet for å sikre høy gjenvinningsgrad. Miljøavgiften og en ny incentivavgift vil, etter Virkes oppfatning, sikre en god miljøeffekt – noe grunnavgiften ikke gir. Derfor mener vi Stortinget bør be regjeringen legge om grunnavgiften slik at dette blir en grønn avgift – med incentiv til mer miljøvennlig emballasje.

Gulroten for bransjen, er at jo mer miljøvennlige produktene deres blir, jo mindre avgift må de betale. Det er bra for både miljøet og grensehandelen.

 

 RSS feed for Ingvill Størksen

Siste innlegg av Ingvill Størksen