Hatten av for entreprenørene

Hatten av for entreprenørene

Er det en ting det norske samfunnet trenger, så er det skapende mennesker som kan bidra i arbeids- og samfunnsliv, skape nye virksomheter og finne løsninger på krevende samfunnsutfordringer. Nå skjer det mye på entreprenørskapsfronten, bare se her:

Hvem blir årets entreprenørskapslærer?

Vi heier på de gode entreprenørskapslærerne vi har rundt i norsk skole. De fremmer læringsglede og motivasjon hos elevene. De samarbeider med lokalsamfunn og utfordrer skolen til å tenke utradisjonelt – på tvers av fag og undervisningsmetoder. I samarbeid med Ungt Entreprenørskap kårer vi for 9. gang Årets entreprenørskapslærer. Selve kåringen er på Virkes middag på årskonferanse den 2.11.

Hvem blir årets sosiale entreprenør?

Jeg er så heldig at jeg sitter i juryen for Ferds pris til «Årets sosiale entreprenør». Det er svært mange dyktige kandidater. Det er imponerende å se hvor mange gode ideer som finnes for å løse sosiale utfordringer. Sosialt entreprenørskap handler om å utvikle, organisere og skalere innovative løsninger på samfunnsproblemer. Her kobles sosiale formål med forretningsmessige mål og metoder. Vinneren kåres på Ferds konferanse den 26.10.

Skolen som startmotor

En god arena for å trene på kreativitet og entreprenørskap, er i skolen. Skolen er en startmotor for å fremme kreativitet. Det kreves mer enn kunnskap for å være kompetent. Kompetanse er evnen til å takle situasjoner og problemer når de oppstår ved å trekke på kunnskap og erfaring. Entreprenørskap i skolen fremmer kompetanseutvikling hvor læringen finner sted i relasjon med aktuelle problemstillinger i arbeids- og næringsliv, verdsetter ulike erfaringer og er i samspill med teoretisk rammeforståelse.

Norge har hatt flere strategiplaner for entreprenørskap i utdanningen. Det gjelder bruk av entreprenørskap som læringsstrategi gjennom hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning. Å lære gjennom å gjøre. Å prøve ut egne talent på nye arenaer. Eksempelvis gjennom å etablere egne bedrifter og virksomheter. Det være seg tjenestevirksomheter, sosiale virksomheter, kulturelle virksomheter og duppeditt-virksomheter.

NOU 2015: 8 Fremtidens skole, Fornyelse av fag og kompetanser er en egen anbefaling til fremtidens skole avgitt av Kunnskapsdepartementet. Her foreslås kreativitet og innovasjon som gjennomgående kompetanser. Dette er svært spennende. Etter møte med Kunnskapsministeren fikk vi også sikret entreprenørskap i Stortingsmelding 28 som skal operasjonalisere Fremtidens skole.

Unge mennesker som får trene innovasjon i skolen vil bli gode medarbeiderne, virksomhetslederne og sosiale entreprenører som har evne til å se nye løsninger – også sosiale utfordringer. Det holder ikke lenger med å pugge kunnskap – elevene må kunne iverksette det også!

Kreativitet og innovasjon er sentralt for økonomisk utvikling og konkurransekraft. Evne til nytenkning og initiativ bidrar til å skape muligheter, og ikke minst gir det livskvalitet for den enkelte.Virke heier på entreprenørene, og jeg gleder meg over den spennende utviklingen på feltet!

 

 RSS feed for Vibeke Hammer Madsen

Siste innlegg av Vibeke Hammer Madsen