Hjelp oss å gjøre lærlingordningen mer relevant for virksomhetene, Kristin!

I disse dager gjennomfører vi kampanjen Amassadør for å skaffe flere læreplasser blant våre medlemmer. Det er et stort behov for å tilby våre unge og lovende en opplæringsarena utenfor klasserommet, og våre medlemsvirksomheter kan bidra. Mange av dem er allerede i dag ungdommers første møte med arbeidslivet. Nå vil vi at enda flere av dem skal ta i mot en lærling. Men for å lykkes fullt ut trenger vi drahjelp av Kristin Halvorsen.

I Norge har vi på mange måter en velfungerende fag- og yrkesopplæring som er utviklet over lang tid helt fra de gamle mester-svenn-tradisjonene i middelalderens laugskultur, og via de store industribedriftenes medansvar for å utdanne hjelpearbeideren til fagarbeider.

I dag ser derimot norsk arbeidsliv svært annerledes ut. De fleste jobber innen tjenesteytende sektor, og det er ikke gitt at det opplæringsløpet som fungerer for en rørleggerbedrift også fungerer for en skobutikk.

Nylig kom kunnskapsminister Kristin Halvorsen med en egen melding om fagopplæringen. Den debatteres i disse dager i Stortinget. Der slås det fast at selv om fagopplæringen er ment å dekke hele arbeidsmarkedet med utdanningsveier for alle typer arbeidsplasser, så virker det ikke slik i praksis. Både innen privat og offentlig tjenesteyting er lærlingordningen delvis ukjent og den er ikke alltid tilpasset bedriftenes måte å drive opplæring på.

Jeg har derfor en sterk oppfordring til både Stortinget og til Kunnskapsministeren:

Fag- og yrkesopplæringen må tilpasses tjenesteytende sektor, ikke omvendt. Det innebærer at lærlingordningen må tilpasses den arbeidsdelingen som fins i bedriftene, og at virksomhetenes egen internopplæring må få en mye større plass i utdanningssystemets måte å tenke på.

Vi ønsker oss hospitering i arbeidslivet for lærere, utvikling av nye modeller i fagopplæringen der kjedeskolene brukes som opplæringsarena, og mer bruk av arbeidslivet i skolen. Tiden er inne for å forskjellsbehandle: La de store bransjene innen privat og offentlig tjenesteyting få sitte øverst ved bordet, og la dem designe de modellene de faktisk tror på og som kan fungere godt sammen med det opplæringssystemet du allerede har i sin bedrift.

Først da vil rekrutteringen for å få flere lærebedrifter virkelig skyte fart!

 RSS feed for Inger Lise Blyverket

Siste innlegg av Inger Lise Blyverket