Hva betyr Parisavtalen for din bedrift?

Hva betyr Parisavtalen for din bedrift?

Verden har fått sin første globale klimaavtale i Paris, og den bli allerede omtalt som historisk og som vendepunktet verden trengte for å unngå katastrofale klimaendringer.

 

For første gang har alle land blitt enige om felles innsats og mål og en forpliktende retning fremover.

Vi tror ingen bedrifter vil unngå å bli påvirket av denne retningen.

Avtalen gir et tydelig signal til næringslivet – både i kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor – om at det vil bli dyrere å forurense og at det derfor vil lønne seg lønne seg å investere i grønn omstilling; grønnere varer, tjenester, logistikk og forretningsmodeller.

For en handelsbedrift kan det bety at det vil lønne seg å investere i mer miljøvennlig drift gjennom for eksempel strømeffektivisering, mere miljøvennlig transport og bedre avfallshåndtering.

Det vil også lønne seg å investere i utvikling av mere miljøvennlige varer, for eksempel produkter laget av mer miljøvennlige materialer,  som er fornybare, mulige å resirkulere og gjenvinne.

Og ikke minst har handelen er rolle i å gjøre det mulig for forbrukere til å gjøre miljøvennlige valg, som stadig vil kreve å gjøre er mer miljøvennlig handel.

For å kunne følge med på denne utviklingen trengs kompetanse.  I 2013 sa imidlertid bare 12 % av arbeidsgiverne i Virkes undersøkelse Virkemålet at miljøforståelse er et område ansatte bør bli bedre på.

Når nå Parisavtalen har kommet med så klar retning tror vi mange bedrifter der ute ser logikken i å koble miljøkompetanse, omstilling og investeringer og i mye større grad enn før.

Vi håper derfor ledergrupper og styrer hos alle våre medlemmer der ute setter på agendaen til neste møte; Hva vil Parisavtalen bety for din bedrift?

 RSS feed for Camilla Gramstad

Siste innlegg av Camilla Gramstad