Hvorfor NAV ikke bør gjøre mer av det de ikke får til

Fungerende NAV-direktør Kjersti Monland ønsker seg et NAV som reduserer samarbeidet med eksterne leverandører av arbeidsmarkedstiltak. Prislappen kan bli høy for de arbeidssøkerne som mister muligheten til å få hjelp fra eksperter med riktig kompetanse og nettverk.

Gode samarbeidspartnere. I dag samarbeider NAV med flere leverandører av arbeidsmarkedstiltak som har lang erfaring med å bruke ordinært arbeidsliv som treningsarena for sine kandidater. Dette er samarbeidspartnere som over tid har utviklet og finslipt en metodikk for å skape bærekraftige ansettelser. De har en unik kompetanse om arbeidsmarkedet og et stort nettverk i arbeidslivet. Det er gull verdt når de jobber for å få deltakerne ut i jobb. Med spisskompetanse om ulike grupper arbeidssøkere og arbeidsgivere bidrar leverandørene til at NAV lykkes med sitt overordnede mål om å få flere i arbeid.

Likevel hevder NAV-direktøren at mange av disse deltakerne heller burde vært hjulpet direkte av NAV-veiledere. Hun påstår også at den enkelte brukeren må vente lenger når det er en ekstern leverandør involvert, til tross for at NAV ikke kan vise til raskere overgang til arbeid når de utfører oppfølgings- og avklaringstiltak i egen regi.

Arbeidsgivernes behov er viktigst.Ekspertgruppen som har gitt forslag til endringer i NAV er helt tydelige på at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere som målgruppe av NAV. Det betyr at NAV må ta arbeidsgivernes behov på alvor. Vår erfaring er at arbeidsgivere i privat sektor viser vilje til å inkludere, men de trenger både praktisk og økonomisk støtte for å kunne satse på personer som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet. Den støtten får de gjennom samarbeid med eksterne leverandører av arbeidsmarkedstiltak.

Råd til Robert. Dersom arbeidsminister Robert Eriksson velger å redusere bruken av aktører som imøtekommer arbeidsgivernes behov, er det det stikk motsatte av å ta arbeidsgiverne på alvor. Vårt råd til arbeids- og sosialministeren er å bevare den kompetansen som finnes i støtteapparatet. NAV bør fortsette samarbeidet med de leverandørene som lykkes best med å inkludere arbeidssøkere som ellers ville stått utenfor arbeidslivet. Du får ikke «gjenreist A’en i NAV» ved å kaste vrak på det som faktisk fungerer.

 RSS feed for redaksjonen

Siste innlegg av redaksjonen