Ja til et levende byliv

Ja til et levende byliv

Næringsdepartementet har foreslått å oppheve serveringsloven, et forslag som nå er på høring. I så fall vil den viktigste reguleringen av serveringsstedene skje gjennom et lovverk som motarbeider deres eksistens.

Hvis forslaget om å fjerne serveringsloven blir en realitet vil bransjen reguleres av en lov som har som formål å redusere alkoholkonsum. En enorm selvmotsigelse, da bransjen blant annet lever av å selge alkohol, i tillegg til mat og andre gode opplevelser. Jeg er overbevist om at vi trenger et levende uteliv for å opprettholde et godt og variert tilbud, for å ha sosiale møteplasser og fordi serveringsstedene er en viktig og nødvendig del av et levende byliv. Derfor kan ikke rammebetingelsene til bransjen styres av et lovverk som jobber mot deres eksistens, nemlig alkoholloven.

Vi skal ikke dermed se bort fra det helsemessige aspektet ved alkoholkonsum. Vi vet at alkoholkonsum er en utfordring for mange, vi vet at de helsemessige konsekvensene kan være utfordrende, men vi vet også at kun en liten del av konsumet skjer på serveringsstedene. Lovverket som regulerer det helsemessige aspektet og de næringspolitiske virkemidlene bør derfor holdes adskilt.

Men er jo ikke bransjen kriminell?

Det har vært en rekke medieutspill i kjølevann av at forslaget om å fjerne loven ble sendt på høring. Her tegnes et bilde av en bransje som allerede er relativt kriminell og vil kunne bli enda mer kriminell hvis én av ørten regelverk fjernes. En rapport fra 2014 viste at 50 % av Oslos utesteder ikke har serveringsbevilgning i dag. Da er de i realiteten lovbrytere.

Det man glemmer er at dette er en gjennomregulert bransje der det til dels er overlappende lovverk. Hvert serveringssted burde egentlig hatt sin en egen jurist. De må forholde seg til alkohollov, arbeidsmiljølov, matlov, lov om vaktvirksomhet, de må føre personallister og sende omsetningsoppgave til kommunen. Forenkling trengs, og det at man mangler serveringsbevilgning er altså ikke ensbetydende med at man driver luguber virksomhet. Næringsminister Monica Mæland ser dette og skal berømmes for å ta tak i utfordringen. Men, dessverre velger hun en litt for enkel løsning som forslag til forenkling.

Forenklingstiltak vil bidra til profesjonalisering og effektivisering av bransjen. Vi må rydde opp i det overlappende lovverket der lovene har forskjellig begrunnelse og utgangspunkt. Opprydningsarbeidet må skje med utgangspunkt i et ønske om en levedyktig serveringsbransje. Dette er tross alt arbeidsplassen til over 50.000 mennesker, og bransjens verdiskapning er på 15 milliarder kroner. Derfor må næringspolitiske virkemidler og begrunnelse ligge til grunn.

Forslaget er servert

Så da har vi i realiteten Monica Mæland sitt forslag på bordet. Vi fjerner serveringsloven. Utfordringen er at bransjen vil måtte forsvare sin drift i et helsepolitisk lys . Dette er ikke bra hvis vi vil fortsette å ha et levende bybilde.

Et alternativ to er fjerne serveringsloven og samtidig flytte alkohollovgivningen over til næringsdepartementet. Ansvaret vil plasseres på riktig sted, men det helsemessige aspektet vil forsvinne. Dette kunne vært en god løsning dersom serveringsbransjen levde i en liten boble uten at man så hvilke konsekvenser alkohol kan ha. Dette ville også vært fint dersom det ikke var slik at det aller meste av konsum skjer hjemme i de private hjem.

Jeg er overbevist om at vi trenger en mellomløsning som både tar bransjens behov for forutsigbarhet og gode rammebetingelser på alvor, men som samtidig ikke fjerner de helsemessige vurderingene.

Serveringsloven må fylles med innhold gjennom at de deler av alkoholloven som er relevante flyttes over fra en helsepolitisk begrunnet lov til en næringspolitisk lov. Næringens ve og vel må ivaretas, noe som gjøres gjennom gode rammebetingelser og et klart plassert ansvar hos det departementet som har ansvar for en fremtidsrettet næringspolitikk og de politikkområdene som har betydning for verdiskapingen i Norge.

 RSS feed for Line Endresen Normann

Siste innlegg av Line Endresen Normann