Kampen mot doping

Doping er et samfunnsproblem, og treningssenterbransjen tar sin del av dette ansvaret. Sammen med Antidoping Norge har vi utarbeidet et antidopingprogram for treningssentrene – kalt ”Rent senter”.

Både de som trener og de ansatte skal være dopingfrie. Derfor ønsker bransjen å kunne teste ansatte for dopingmisbruk dersom det er grunnlag for dette.

Arbeidsdepartementet konkluderer med at dette har man ikke adgang til.

Virke mener derimot at et ”Rent senter” må kunne gjelde alle, både ansatte og medlemmer,  dersom dopingbruk skal tas som et reelt problem og bekjempes på alle områder.

Helse- og omsorgsdepartementet har nå sett at det er alvorlige problemer knyttet til dopingbruk, og ønsker kriminalisering. En viktig begrunnelse er den påviste sammenhengen mellom dopingbruk og aggresjon/vold,  og dermed økt fare for skade på tredjeperson.

Vi stoler på våre ansatte, og anslår at antallet som bruker doping er lavt.  Konsekvensene kan likevel være meget alvorlige.

I kampen mot doping trenger vi myndighetenes hjelp med utviklingen av virkemidlene, som for eksempel en lovhjemmel som muliggjør testing. Bransjen lover å forvalte dette både i forhold til personvern og den enkeltes integritet.

 RSS feed for Anne Thidemann

Siste innlegg av Anne Thidemann