Kategori: Miljø og bærekraft

Har du vurdert egen klimarisiko?

Har du vurdert egen klimarisiko?

av Camilla Gramstad

En fersk rapport fra Miljødirektoratet viser at klimaendringene kan få store konsekvenser for norske virksomheter, særlig innenfor handel og import. Klimaendringer vil føre til et

Oversetteren

av Camilla Gramstad

Å være miljøansvarlig i Virke innebærer å ha kontakt med to vidt forskjellige verdener – og på best mulig måte oversette mellom dem. På papiret