Kategori: Næringspolitikk

Asylregningen

Asylregningen

av Jarle Hammerstad

Regjeringen reduserer lettelsen i inntektsskatten og formuesskatten, overfører penger fra bistandsbudsjettet og tar mer fra pensjonsfondet (oljepengene) for å dekke regningen for det store antallet

En velkommen skattereform

En velkommen skattereform

av Harald Andersen

Regjeringen la nylig frem sitt forslag til en ny skattereform. Vi er gjennomgående fornøyde med tiltakene som foreslås, og mener det vil bidra til å

Skatt for dummies

av Jarle Hammerstad

«Den aggregerte investeringselastisiteten for selskapsskatten på tvers av kategoribedrifter er på 0.58 prosent». «For utbytte- og formuesskatten ganger vi opp med en faktor på 5,2

RNB-quiz

RNB-quiz

av Jarle Hammerstad

Revidert nasjonalbudsjett, som legges frem 12. mai, er en temperaturmåling på norsk økonomi – med en tilpasning og justering av budsjettet. Lurer du på kommuneøkonomi,

#norgevirker

av Vibeke Hammer Madsen

Vi har gått inn i 2015 med et noe mer grått bakteppe enn vi har vært vant til de siste årene. Mediene har vært fylt