Kategori: Næringspolitikk

ROT mot svart

av Jarle Hammerstad

Byggebransjens varskorop blir stadig høyere. Budskapet fra Byggevaredagen onsdag 9. april er tydelig: Bransjen trenger hjelp mot svart arbeid. Det er ikke bare et bransjeproblem, det

Paint it black?

av Jarle Hammerstad

Det er på høy tid med et bredt fremstøt mot svart arbeid.  Byggebransjen har ropt varsko lenge. Nå roper også politiet varsko. Svart oppussing og

ROT er 3 ting

av Jarle Hammerstad

Virke samler byggevarebransjen i dag. Bransjen slåss mot useriøse aktører og utfordrer myndighetene til å fremme flere tiltak mot svart arbeid. Det dreier seg bl.a.

Stimuler til det som virker

av Anne Thidemann

I nær framtid legger helseminister Jonas Gahr Støre frem folkehelsemeldingen. Vi forventer konkrete tiltak som gir middelbar effekt på folkehelsen. ”Det er kontra-produktivt å skattelegge

Alle gode krefter på banen!

av Anne Thidemann

Takk for at helseminister Jonas Gahr Støre gjenreiser begrepet folkehelse og setter søkelyset på forebyggende helse. Vi står over vår tids største helseutfordring, og skal

Formuesskatt – i to verdener

av Jarle Hammerstad

Debatten om formuesskatten viser nok engang at det er en avgrunn mellom finansministerens og Statistisk sentralbyrås makrobilde og småbedriftenes hverdag. Finansministeren sier vi får flere

Intercity og Catch22

av Jarle Hammerstad

Rask utbygging av Intercity-triangelet – dobbeltspor i jernbaneforbindelsen mellom Oslo og Skien/Lillehammer/Halden – er avgjørende for å møte befolkningsvekst og boligkrise på Østlandet. Det er