Kategori: Trening

Stimuler til det som virker

av Anne Thidemann

I nær framtid legger helseminister Jonas Gahr Støre frem folkehelsemeldingen. Vi forventer konkrete tiltak som gir middelbar effekt på folkehelsen. ”Det er kontra-produktivt å skattelegge

Alle gode krefter på banen!

av Anne Thidemann

Takk for at helseminister Jonas Gahr Støre gjenreiser begrepet folkehelse og setter søkelyset på forebyggende helse. Vi står over vår tids største helseutfordring, og skal

Kampen mot doping

av Anne Thidemann

Doping er et samfunnsproblem, og treningssenterbransjen tar sin del av dette ansvaret. Sammen med Antidoping Norge har vi utarbeidet et antidopingprogram for treningssentrene – kalt

Mens vi venter på Idrettsmeldingen

av Anne Thidemann

Regjeringen skal etter planen legge fram en melding om fremtidens idrettspolitikk for Stortinget før sommeren. Det mest spennende med Idrettsmeldingen blir om Kulturdepartementet og statsråd