Kategori: Ukategorisert

Har du vurdert egen klimarisiko?

Har du vurdert egen klimarisiko?

av Camilla Gramstad

En fersk rapport fra Miljødirektoratet viser at klimaendringene kan få store konsekvenser for norske virksomheter, særlig innenfor handel og import. Klimaendringer vil føre til et

Vi vil mer!

Vi vil mer!

av Inger Helene Venås

Vi blir flere Bransjeteamet styrkes med nye fagsjefer. I sum vil Virke ideell og frivillighet nå ha fem hele stillinger fordelt på seks personer, som