Kategori: Ukategorisert

Har du vurdert egen klimarisiko?

Har du vurdert egen klimarisiko?

av Camilla Gramstad

En fersk rapport fra Miljødirektoratet viser at klimaendringene kan få store konsekvenser for norske virksomheter, særlig innenfor handel og import. Klimaendringer vil føre til et