Kina er big business

Kina er big business

Norges relasjon til Kina har enorm betydning for store og små virksomheter i hele landet. Det nylige offisielle besøket var veldig nyttig og viktig, og Virke satte medlemsinteresser tydelig på agendaen.

Nå åpnes det opp for mange spennende muligheter for norsk næringsliv! For våre medlemmer skapes det blant annet viktige forretningsmuligheter for kunnskaps- og teknologibedriftene og for aktører innen klær og tekstil kan en frihandelsavtale gjøre mye for tekstilimporten.

Rundt 1000 personer fra kinesisk og norsk næringsliv var samlet i Beijing da Erna Solberg åpnet Norway China Business Summit 2017 før påske. I mitt innlegg til norske og kinesiske myndigheter og næringsliv, vektla jeg gjensidige investeringer og verdikjeder, økt handel og like konkurransevilkår i handelen mellom Norge og Kina.

Nær halvparten av norsk klesimport er fra Kina

Under den første dagen av besøket ble det undertegnet en intensjonsavtale for at Norge og Kina raskest mulig skal kunne gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale mellom landene. Partene kom langt i forhandlingene før det ble brudd i 2010, så en ferdigstillelse kan komme allerede i denne stortingsperioden. For Virkes medlemmer innen tekstil vil en slik avtale få enorme økonomiske besparelser og mindre byråkrati for begge land. I Norge importerer vi klær for ca. 19 milliarder – der tekstiler kommer i tillegg. Klær fra Kina inkl. Hong Kong står for nesten halvparten av denne (45 %).

Fra «made in» til «designed by»

Kina har i de siste årene gjort kvantesprang innen teknologi for e-handelsplattformer, delingsøkonomi, digitalisering, automatisering og mobile løsninger. Kina har også klare strategier og mål om å utvikle seg fra en ren produksjonsrolle til også å ta eierskap om innovasjon og design: Made in China» til «Designed by China».

Medlemmer fra Virke Kunnskap og Teknologi knyttet nyttige kontakter med svært interessante potensielle kinesiske partnere, og flere innlegg tok for seg viktigheten av gjensidig læring og fokus på entreprenørskap og innovasjon. Innovasjonsdirektør Kim Hamli fra Induct Sofware pekte på at Norge har mye å lære av teknologibevisste Kina, men samtidig at norsk organisering og arbeidsmetoder er ettertraktet i Kina. Frode Ettesvoll fra TIQRI sa han ser svært positivt på normalisering av den politiske dialogen og vurderer å gjenåpne sitt kontor i Kina.

Kunnskap, teknologi og det grønne skiftet var sentrale temaer under næringslivsseminarene i Beijing og Shanghai. Kina har selv, etter ratifisering av Parisavtalen i 2016, tatt en lederrolle innen klimapolitikken, noe som vil være med på å styrke kinesiske bedrifters konkurranseevne og komparative fortrinn fremover.

Jeg sitter igjen med stor tro på at det vil spire og gro ny business for norsk næringsliv. Kina er et enormt land med enorme muligheter for Norge-Kina eksport og import. Det vil kreve hard jobbing. Relasjoner skal bygges og allianser må skapes. Jeg er trygg på at vi vil se flere kinesiske næringsdelegasjoner i Norge, og vi vil være raskt tilbake i Kina for å følge opp de mange leads som ble etablert under turen.

 

 RSS feed for Vibeke Hammer Madsen

Siste innlegg av Vibeke Hammer Madsen