Kindereggseffekt av fjerning av skatt på trening: forenkling og bedre folkehelse

Kindereggseffekt av fjerning av skatt på trening: forenkling og bedre folkehelse

På fredag hadde Virke og YS en felles kronikk om forenkling av skattesystemet i Dagbladet. Kronikken er et viktig innspill til hva vi har av forventninger til statsbudsjettet. Verken ansatte eller arbeidsgivere forstår hvorfor skatteloven pålegger ansatte som trener på treningssenter full skatt, mens ansatte som har treningsrom i tilknytning til eget arbeidssted, slipper skatt. YS og Virke forventer at regjeringen fjerner skatt på trening fra 2016. På vegne av treningsbransje vil jeg minne om at denne saken også er svært viktig i et folkehelseperspektiv. Inntektstapet for staten er rundt 230 millioner kroner. Gevinsten for samfunnet er mye større, i form av forenkling – men ikke minst i form av bedre folkehelse.

Sammenliknet med skattesystemet for øvrig, fremstår skatt på trening som et brudd på tankegangen om at myndighetene skal bruke skatt og avgiftssystemet til å påvirke folk til å ta riktige valg. Jeg tror det er flere enn DNs lesere som er forvirret over hvordan et tilsynelatende enkelt velferdsgode som tilrettelagt fysisk aktivitet initiert av arbeidsgiver gir opphav til kompliserte skattemessige forhold.

La meg være helt konkret i omtale av denne problemstillingen som mange små og store arbeidsgivere kjenner seg igjen i: skatt på trening med dagens skattelov pålegger arbeidstakere å skatte av treningssentermedlemskap som betales av arbeidsgiver. Motsatt gis ansatte med eget trimrom i tilknytning arbeidsstedet fritak. Og dersom du trener på et privat treningssenter der arbeidsgiver har booket en time til sine ansatte? Jo, da innrømmes skattyter fritak fra fordelsbeskatningen.

Jeg mener at skattesystemet må være så enkelt og effektivt som mulig. Samtidig er det viktig at myndighetene bruker de virkemidlene som en tilgjengelige for å løse utfordringen med et økende behov for å gjøre folk mer aktive og ta vare på egen helse. Et godt sted å starte er å fjerne skatt på trening.

 

 RSS feed for Anne Thidemann

Siste innlegg av Anne Thidemann