Kommersielt miljøansvar?

bloggmiljø

Tviler du fortsatt på om det er mulig å være lønnsom, og samtidig drive forretningsvirksomhet som søker å minimere belastningen på miljøet?  Da trenger du ikke tvile lenger. Sportstøyleverandøren Stormberg har til gangs vist at dette er mulig, og har nylig, for 3.år på rad, Norges beste omdømme i følge Rep Trak 2014.

Handel er ikke bare en trussel mot miljøet med forbruk av ressurser – handelen kan også i stor grad bidra i omstillingen til lavutslippssamfunnet alle er enige om at vi er nødt til å ha i 2050.

Stormberg har vist at ved å gjøre miljøtiltak i egen drift, miljøforbedringer i kolleksjonen, og ved å bruke dette aktivt overfor forbrukere, er mulig å stadig øke omsetning. Vinn-vinn for butikk og miljø!

Fredag 23. mai var klima- og miljøminister Tine Sundtoft på besøk hos Stormberg i Kristiansand for å høre om deres erfaringer med miljøarbeidet.

Fra Virkes side ga vi innspill på at handel- og servicenæringen i større grad må trekkes med i miljøpolitikken for å utløse omstillingsevne og miljøinvesteringer i raskere tempo enn vi ser i dag.

Virke mener det trengs en type skattefunnordning for investeringer som bidrar til miljøforbedringer.  Det trengs også et miljøkompetanseprogram for handel- og servicenæringen, som åpent sier at de i dag har for lite kunnskap og kompetanse om miljøområdet.  Slike typer gulrøtter vil utløse investeringsvilje og kreativitet miljøet sårt trenger.

Å ha to tanker i hodet samtidig er fullt mulig. En handelsnæring som er basert på mer miljøvennlig praksis, som samtidig er lønnsom er dit vi må komme, og politikerne kan bidra til å gjøre dette enda mer attraktivt.  Vi håper Sundtoft tok til seg at det er mulig.

 RSS feed for Camilla Gramstad

Siste innlegg av Camilla Gramstad