Med lua i hånden i omstillingens tid

Retning

Arbeidsledigheten øker, og mange er bekymret for norsk økonomi. Det snakkes om at norsk gullalder er forbi. En ting er sikkert; vi står foran en ny tid. Hvordan skal vi møte denne utviklingen? Myndighetene må gi næringslivet virkemidler som generer vekst og nyskaping i det eksisterende næringslivet vårt.

En nabo av meg har et hus fra 70-tallet. Arkitekttegnet og bygd av de dyktigeste håndverkere. Det har holdt god standard i mange år. Etter over førti år, er tiden inne for en omfattende oppgradering. Heldigvis er det et solid fundament å bygge videre på. Slik er det også med norsk næringsliv. Vi har mye å bygge videre på.

Gi bedriftene muligheten

I år har jeg reist Norge rundt og besøkt mange av de virksomhetene i Norge som opplever suksess. En ting er jeg sikker på etter disse besøkene – Norge virker. Norsk næringsliv virker. Men det er også viktig å ta med seg hvilke utfordringer virksomhetene må håndtere.  Det er fire ting som utpeker seg: mangelen på like rammevilkår, manglende satsing på samferdsel og manglende miljøincentiver. I tillegg opplever mange virksomheter å stå i kø for å bli brukt til å løse flere oppgaver i offentlig regi. Alt fra helse- og omsorg, DNA-analyse, sentralbordtjenester og kulturtjenester. Å åpne for mer konkurranse i offentlig tjenesteproduksjon vil bidra til vekst i privat næringsliv, samtidig som det vil gi bedre tjenester til folk.  

Taktskifte i samferdsel

Det har vært gode toner fra samferdselsminister Solvik-Olsen, men køene og kostnadene for bedriftene fortsetter å vokse i storbyene. Staten må ta et større ansvar både for finansiering og organisering av store investeringer i og rundt de største byene. Økt utbyggingstakt er både konjunkturmessig riktig og god samfunnsøkonomi på lang sikt. Køkostnadene tårner seg opp for næringslivet i de største byene – og det forplanter seg over hele landet. Økt bruk av statlig reguleringsplan vil gi mer effektiv og raskere utbygging.  

Det må lønne seg å satse

Virksomhetenes investeringer og arbeid må premieres. Både regjeringen og opposisjonen bør sørge for et bredt skatteforlik som gir langsiktige rammevilkår for norsk næringsliv. På samme måte må vi få på plass en politikk som gjør forurensning og miljøbelastning dyrere, og premierer de virksomhetene som gjør grønne valg. Næringslivet trenger gode incentivordninger for at effektive miljøtiltak faktisk blir iverksatt. 

I dag står alt for mange virksomheter med lua i hånden, og er prisgitt rammebetingelser som av og til er tilfeldige, og av og til dårlig begrunnet. Legg til rette for det engasjementet, den viljen, og det pågangsmotet som finnes i norsk næringsliv. Gode ideer skal vokse, ikke møte en vegg med unødvendige utfordringer.

(Innlegget sto på trykk i VG 4. november)

 

 RSS feed for Vibeke Hammer Madsen

Siste innlegg av Vibeke Hammer Madsen