Mens vi venter på Idrettsmeldingen

Regjeringen skal etter planen legge fram en melding om fremtidens idrettspolitikk for Stortinget før sommeren. Det mest spennende med Idrettsmeldingen blir om Kulturdepartementet og statsråd Huitfeldt denne gangen vil ta inn over seg at det tradisjonelle idrettsbildet, hvor Norsk Idrettsforbund har hatt definisjonsmakt, er i endring.

Ferske tall fra Norsk Monitor (2011/12) viser med all tydelighet at treningssenterbransjen er hovedarenaen for voksnes trening. 32 prosent av den norske befolkningen trener på privat treningssenter. Den aldergruppen som relativt sett øker mest, er ungdom i alderen 15-24 år.  Dette underbygges også av NOVA-rapporten om ”Ungdom og trening” (2011). Nok en gang er den organiserte idretten taperen.  Kun 13 prosent trener i regi av et idrettslag, viser rapporten fra Norsk Monitor. Bedriftsidretten aktiviserer få. Her er kvinner omtrent fraværende, i motsetning til på treningssentrene.

Norges idrettforbund har utvilsomt hatt suksess innen barneidrett og toppidrett, men det legitimerer ikke at de kan fortsette å snakke om hele aktivitetsfeltet. Som bidragsyter til fysisk aktivitet og helse for det brede lag av folket bidrar idrettsbevegelsen lite. Det gjør derimot de 600 treningssentrene som hver dag tilrettelegger for aktivitet for hundretusener av nordmenn. Og det uten at det koster det offentlige en krone. På tide å gi alle disse et verbalt klapp på skuldra for bidraget?

 RSS feed for Anne Thidemann

Siste innlegg av Anne Thidemann