Nyskaping som nyttårsforsett

Nyskaping som nyttårsforsett

Kjære Erna. I år bør du jobbe for et samfunn der det er mer attraktivt å skape noe nytt enn å holde fast på gårsdagens strukturer. Hva med å blåse liv i Høyres gamle slagord – forandre for å bevare?

Norsk økonomi står overfor betydelige utfordringer som krever kloke veivalg. I statsbudsjettet for 2018 må regjeringen hente inn over 200 milliarder oljekroner for å unngå røde tall. For å komme i balanse, må vi kort og godt skape mer. Skal vi bevare velferdsstaten, bør nyskaping være en del av statsministerens nyttårsforsett. Her er tre politiske grep som vil ta oss i riktig retning:

  • Gjør det mer gunstig å investere i virksomhet.
  • Gjør det enklere å drive virksomhet.
  • Gjør det lønnsomt å drive seriøst.

Skal det bli mer gunstig å investere i virksomhet, må vi sikre like konkurransevilkår til de som er i samme marked. Offentlige og private konkurrerer stadig oftere i samme marked, men visste du at de i dag har ulike konkurransevilkår? De offentlige aktørene kan tilby kunstig lave priser fordi de kan ha fordeler av skattefritak, konkursimmunitet eller kryssubsidiering, som ofte kan være ulovlig statsstøtte. I januar får vi svar fra regjeringens arbeidsgruppe som jobber for å løse problemet. Virke skal kjempe for at tiltakene følges opp og ikke legges i en skuff.

Men hva med like konkurransevilkår over landegrensene? Digitalisering og netthandel gjør at knapt noen næringer lenger er skjermet mot konkurranse utenfra. Netthandelen øker eksplosivt, særlig nordmenns handel i utenlandske nettbutikker. I dag kan vi handle momsfritt under 350 kroner fra utlandet, men ikke fra Norge. Denne grensen var laget for en tid da vi handlet på postordre! Den bør begraves i 2018.

Like konkurransevilkår handler også om kampen mellom seriøse og useriøse virksomheter. Vi kan ikke pålegge de seriøse virksomhetene mer administrasjon og regler og tilsyn, mens de kriminelle fortsetter som før. Regler og tilsyn må gi de seriøse bedre vilkår enn de useriøse. Virke har sendt innspill til Arbeidstilsynets nye strategi. De må gi rom for daglig drift for de seriøse og bruke mer krefter på de useriøse.

Forenkling er et annet punkt som bør stå på regjeringens agenda i 2018. Næringslivet etterlyser flere digitale løsninger og færre innrapporteringer. Syv av ti Virke-medlemmer opplever at det er like stor eller større regel- og rapporteringsbyrde nå som i tiden før Erna ble statsminister for drøyt fire år siden. Regjeringen har fortsatt en jobb å gjøre.

Norge kan spare masse penger på å forenkle skattesystem, regnskapslov, aksjelov, arbeidsmiljølov og bokføringsregler. Dessverre ser vi eksempler på at ting blir vanskeligere, som forslaget om dobbel rapportering av personallister innen servering, bilvask og frisører. Det skulle være mulig å samkjøre slik at virksomhetene kun kan føre én type personalliste. Nå vil Finansdepartementet kreve at virksomheter viser én personalliste til Skatteetaten og én liste til Arbeidstilsynet. Kanskje enklere for en byråkrat, men definitivt verre for en liten virksomhet.

Jeg håper at 2018 også blir året der den grønne omstillingen virkelig skyter fart. For oss i tjenestenæringene handler dette om å gå noen skritt mot sirkulær økonomi. Vi må legge bak oss bruk-og-kast, og satse på bruk-og-gjenbruk. Ressursene må holdes i kretsløp, og politikken må fremme denne tankegangen.

Sirkulær økonomi handler ikke om avfallshåndtering. Når vi snart får en ny stortingsmelding om sirkulær økonomi, må den handle om hele verdikjeden, om hvordan man kan gjøre bærekraft til business, om innovasjon og om nye forretningsmodeller. Nå som regjeringen har etablert skattefradragsordninger som Skattefunn og Kapitalfunn, burde de også komme med et insentiv for investeringer i miljøomstilling. Når får vi Miljøfunn?

Jeg håper 2018 blir et år i nyskapingens tegn. Skal vi bevare et av verdens beste land, trenger vi noe nytt. Godt nyttår!

 RSS feed for Vibeke Hammer Madsen

Siste innlegg av Vibeke Hammer Madsen