På vei mot fremtidens arbeidsliv

På vei mot fremtidens arbeidsliv

Hvordan skal vi skape lønnsomme arbeidsplasser i en fremtid hvor alt digitaliseres, nye forretningsmodeller truer de gamle og alt endres i lynraskt tempo?

På Virkes årskonferanse var det dette vi snakket om – med positivt fortegn! Alle jeg møtte tror, som meg, på at vi kan gjøre disse endringene om til muligheter og skape verdier og arbeidsplasser i Norge. Men også at vi må ta endringene på dypeste alvor, for å skape suksess. Som McKinsey sjefen Martin Bech Holte  sa i sitt åpningsinnlegg: Vi må være lettbente for å klare å følge med i tiden, i alle ledd: Både virksomhetene, individer og samfunnet.

Dette var virkelig en dag som inspirerte til endring og nytenkning! Og det er viktig i seg selv. Som Anette Melby fra Aftenposten så klokt sa i panelet om nye forretningsmodeller: De organisasjonene som overlever dagens endringer er de som evner å se at de står oppe i dette. Og det aller mest krevende og viktige er kulturelle endringer.

Da er det avgjørende at vi ledere  får påfyll av ny kompetanse. Selv om vi også lærte i dag at de beste ideene ikke nødvendigvis kommer fra ledelsen eller styrerommet .

Hva er det egentlig vi står overfor? Norge trenger innovasjon og nye måter for deltakelse i arbeidsmarkedet. Teknologi har forandret arbeidslivet i lang tid, men forskjellen nå er at alt går raskere. Rutinebaserte oppgaver kan i større grad overtas av maskiner, og vi ser nå glimt av fundamentale gjennombrudd for selvlærende maskiner som på sikt vil berøre høykompetansejobber. Inntoget av nye forretningsmodeller, som de digitale formidlingsplattformene, skaper en løsere relasjon mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Endringene vil påvirke hele bransjer, den norske velferdsmodellen, skattesystemet, reguleringen av arbeidslivet og utdanningssystemet. Det stiller strengere krav til samfunnet og bedriftenes innovasjonsevne. Som jeg bruker å si:  Nå er det ikke lenger de store som spiser de små – det er de raske som spiser de trege. Jeg var ekstra nysgjerrig på å høre hvordan nye forretningsmodeller snur opp ned på bransjer. Det var mange på scenen som inspirerte, blant annet Henrik Müller-Hansen fra norske Gelato Group som utfordrer den etablerte trykkeribransjen. I tillegg ble jeg fascinert av drivkraften til Shafi Adan, gründer av budbiltjenesten Zoopit. Han la vekt på at det skulle flere feilede oppstarter til før det ble suksess – en anerkjennelse vi må snakke høyere om når vi løfter entreprenørskap i Norge.

Vil vi i det hele tatt ha ansatte i fremtiden med disse digitale plattformene? Med dette betimelige spørsmålet pekte Virke-president Jacob Schram på elefanten i rommet – eller storsalen på Chateu Neuf. Etter  å ha hørt på alle de dyktige menneskene på Virkekonferansen er jeg sikker på at Norge vil ha en netto-jobbskaping i fremtiden også.

 RSS feed for Vibeke Hammer Madsen

Siste innlegg av Vibeke Hammer Madsen