Regjeringen gambler med tilliten

Regjeringen gambler med tilliten

Landbruksminister Jon Georg Dale kuttet støtten til en rekke frivillige organisasjoner – til manges overraskelse. Regjeringen står samlet bak forslaget, og strategien er åpenbar: når Venstre og KrF er opptatt med å kjempe for dem, har de mindre krefter igjen til andre saker.

Prisen for en slik strategi kan fort bli at tilliten de har bygget opp, blir brutt ned. 33 organisasjoner som i dag får driftsstøtte over budsjettet til Landbruks- og matdepartementet, vil miste denne – om regjeringens forslag går gjennom. Blant disse, er Bondens marked, Geitmyra matkultursenter for barn, Hanen, Norsk gardsost, Matvett, Matsentralen, og en rekke andre. Felles for mange av organisasjonene, er at samme regjering som nå vil slå beina under dem, tidligere har smykket seg med politiske mål og løfter som pekte i en ganske annen retning.

Matvett og Matsentralen er de mest åpenbare eksemplene. De spiller begge en avgjørende rolle i kampen mot matsvinn, men ble kuttet i forslag til statsbudsjettet. For ordens skyld skal det sies at det er bra at klimaminister Helgesen har avblåst kuttet til Matvett, mens kuttet til Matsentralen står ved lag. Dette skjer på tross av at blekket knapt var tørt på den historiske matsvinnavtalen mellom matbransjen og fem departementer. I avtalen forpliktet myndighetene seg blant annet til følgende avtalepunkt: Myndighetene skal … bidra til å tilrettelegge for donasjon av mat i samarbeid med matbransjen.

I Folkehelsemeldingen fra 2015 varslet regjeringen at de ville invitere til et bredt samarbeid med blant andre frivillige aktører for å stimulere til tiltak som kan gi økt praktisk kunnskap og bedre ferdigheter om matlaging, råvarer og hygiene. Barns helse vektlegges spesielt. I den nasjonale handlingsplanen for bedre kosthold, som ble lansert i 2017, nevnes en rekke aktører som gjør nettopp det – herunder Bygdekvinnelaget, 4H og Geitmyra matkultursenter. Dette kan vanskelig kalles et frempek mot at de samme organisasjonene kom til å miste støtten få måneder etter.

– Norge skal bli en internasjonal matnasjon! sa Dale til Aftenposten i år. Han var opptatt av å selge mer norsk lokalmat til turister som besøker Norge. Kort tid etterpå kutter han støtten til Bondens marked, Hanen og Norsk gardsost. Da hjelper det lite at statsråden tidligere har snakket varmt om både økningen i lokalmatmarkedet, og alle som lykkes med å koble lokalmat og reiselivsopplevelser.

Samlet utgjør kuttene i frivillighetsmidler på LMDs budsjett ikke mer enn vel 30 millioner kroner. Det er småpenger i statsbudsjett-sammenheng, selv om midlene betyr utrolig mye for organisasjonene det gjelder. Selv om midlene kommer tilbake etter forhandlinger med opposisjonen, Venstre og KrF, kan prisen regjeringen betaler likevel bli høy. Strategien som regjeringen legger opp til, sliter sterkt på tilliten til at løfter og avtaler er noe verdt med regjeringens offisielle segl på seg. Det kan også fort gå ut over både samarbeidsvilje og energi hos frivillige som må bruke kreftene på å jage penger fremfor å løse samfunnsproblemer de brenner for.

 – Objektive kriterier må ligge bak støtten til frivillige organisasjoner, sa statsminister Erna Solberg i spørretimen, som begrunnelse for hvorfor kuttene på LMDs budsjett er riktige. Om det er regjeringens ærlige mening, hadde det vært bedre om de løste det med å lage nettopp slike – fremfor å kutte organisasjoner som løser problemer regjeringen hevder de er opptatt av.

 

 

 RSS feed for Ingvill Størksen

Siste innlegg av Ingvill Størksen