Rydd skapet for Norges viktigste dugnad!

Rydd skapet for Norges viktigste dugnad!

Fredag 14.oktober er det klart for Tekstilaksjonen – et storstilt samarbeid mellom aktører som bla Virke, H&M, IKEA, Cubus, Røde Kors, Fretex, Renovasjonsetaten, Norsk Gjenvinning og Miljøagentene. Aktører med svært ulikt utgangspunkt og profil, men som alle ser nytten i klær og tekstiler.

Skrevet av  Camilla Gramstad, Miljø- og CSR ansvarlig i Virke

Det er en stor utfordring at vi i Norge fortsatt kaster for mye tekstiler i restavfallet.  Nesten alt kan imidlertid gjenbrukes og gjenvinnes.  Visste du for eksempel at Fretex gjerne vil ha dine enslige sokker eller hullete truser?  Alt skal leveres tilbake og få nytt liv.

Virke er opptatt av omstillingen til en sirkulær økonomi der ressurser holdes i sirkulasjon så lenge som overhodet mulig, og der vi går bort fra et bruk- og kast samfunn som ikke er bærekraftig i lengden.  En sirkulær økonomi er smart, det er lønnsomt, og det er eneste mulige vei fremover hvis vi skal opprettholde et lønnsomt næringsliv, arbeidsplasser og velferd uten å tømme jordas ressurser fullstendig.

Sammen med LO overrakte Vibeke Hammer Madsen nylig et Veikart for grønn handel 2050 til Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft . Her skisseres det en visjon for hvor handelen må være i 2050, sammen med tiltak til hvordan vi skal komme dit.  Her blir en sirkulær økonomi sentralt.

Omstillingen til en sirkulær økonomi krever store endringer og er ikke mulig å få til for enkeltaktører på egenhånd.  Tekstilaksjonen er et godt eksempel på en bransje som går sammen for å få til endringer, som tar tak i utfordringer og leter etter nye muligheter.

Under Tekstilaksjonen på Jernbanetorget kan du 14. – 15. oktober kan du blant annet få råd om hvordan du kan selge gamle skatter, få tips og hjelp til reparasjon av ødelagte plagg, bli inspirert at nye låne -, leie- og delingsmuligheter og finne ut hva som skjer med tekstiler som resirkuleres.  Et virkelig eksempel på sirkulært samarbeid, og forhåpentligvis starten på mange ulike bransjesamarbeid fremover!

 RSS feed for Camilla Gramstad

Siste innlegg av Camilla Gramstad