Stortingskandidater i valgkamp, vi venter på virkemidlene

Stortingskandidater i valgkamp, vi venter på virkemidlene

Jublende glad var jeg da Stortinget gjorde offensivt vedtak i fjor. Ideell sektor skal vokse fra lave 8 %. Helseministeren skal komme med konkrete målsettinger med kortsiktige – og langsiktige tiltaksplaner. Siden har lite skjedd, selv om alle partiene stilte seg bak. Var det bare ord? Jeg håper på en valgkamp som vil forplikte partiene til konkret oppfølging.

Nedgang i ideelle tilbud

Jeg liker dårlig å være den som roper ulv, ulv. Men, mens klokken tikker legges ideelle tilbud ned. Tallenes tale er klare: Av de 47 sykehjemmene som er lagt ut på anbud i perioden 1997-2012, vant kun én ideell aktør. Et annet eksempel er at etter at arbeidstiltak og attføring i 2015 ble satt ut på anbud, ble 179 ulike aktører redusert til 39, hovedtyngden av disse er nå kommersielle. Jeg vil også nevne at siden 2005 er det blitt 230 flere kommersielle barnehager, mens det er blitt 150 færre ideelle.

Debatten løper

Sommerens debatt har vært preget av denne situasjonen. Flere stortingsrepresentanter løfter dette inn i valgkampen. Odd Omland (Ap) har stilt skriftlig spørsmål til nærings­ministeren. Han er utålmodig og venter på regjeringens oppfølging av Fløistad-utredningen, som bekreftet et videre handlingsrom for å reservere konkurranser for ideelle. det I spørsmål til helseministeren sist uke kalte Kjersti Toppe (Sp) det oppsiktsvekkende at helseforetakene ikke har fått i oppdrag å følge opp målsettingen om ideell vekst. Olaug Bollestad (KrF) engasjerer seg stadig i debatten rundt drift av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), sist i juni. Da ville Helse Sør Øst ta deler tilbudene til Borgestad Klinikken (Blå Kors) over i offentlig drift. Helseministeren måtte til slutt innkalle helseforetaket til et ekstraordinært eiermøte, og resultatet ble en ny utlysning av et høyspesialisert tilbud om avrusing til gravide.

Ideelle trenger politikermakt

Igjen og igjen sier våre ideelle medlemmer fra til oss at de trenger politisk styring. Det kan virke som om det ligger i kulturen i underliggende direktorat og foretak at det kjente er tryggest og best –altså offentlig drift. Eller altfor ensidig vekting av pris. Dette er både kunnskaps- og historieløst. Ideelle aktører var forløperen til velferdsstaten, og går fortsatt på mange måter foran. Mangfold er et gode.

Den ideelle egenarten må verdsettes

Den ideelle egenarten er unik og består av mer enn at tilbudene er formålsbasert og at alle midler brukes til utvikling av tjenestene. Mye av den politiske støtten er like mye basert på ryddige arbeidsforhold og offentlig lik pensjon. På min reise rundt til Virkes mange ideelle medlemmer ser jeg stadig virksomheter preget av innovasjon – ideelle som vil mer. Jeg ser organisasjoner med lang erfaring og en unik tillit og kompetanse. Dette er verdifulle egenskaper. Torsdag denne uken skal jeg, sammen med byrådsleder Raymon Johansen og byråd Inga Marte Thorkildsen, besøke Sagenehjemmet (Diakonhjemmet).  Nye tall viser at de ideelle sykehjemmene er rimeligst for Oslo kommune. I 2016 var kostnaden per plass 50.000 lavere enn i de andre sykehjemsformene. Dette på tross av at de (selvfølgelig) har offentlig lik pensjon.

De ideelle vil mer. De vil bety en forskjell i mennesker liv. Gode politikere i valgkamp, sats forpliktende på ideell sektor.

 RSS feed for redaksjonen

Siste innlegg av redaksjonen