Ta imot en utstrakt, grønn hånd, Helgesen!

Ta imot en utstrakt, grønn hånd, Helgesen!

Dagligvarehandelen får stadig grønnere fingre. Grønne ideer blomstrer og gror. Mye settes ut i livet av næringen selv. Noe er bransjeoverskridende, og krever endring av rammevilkår for å spire. Av hensyn til både miljøet og norske arbeidsplasser, bør Helgesen ta imot våre utstrakte grønne hender.

I revidert nasjonalbudsjett vendte Finansdepartementet tommelen ned for å legge om grunnavgiften på drikkevareemballasje, til en materialavgift som gir incentiver til en mer miljøvennlig, ikke-fossil emballasje. Handelens forslag om et posefond, for å møte EUs posedirektiv, ligger fortsatt lagret i regjeringens hvelv. Det er fortsatt uvisst om ideen blir sådd og gjødslet med nødvendige rammevilkår, eller om den blir liggende på lager til evig tid.

Felles for forslagene, er at miljøeffekten blir langt bedre om regjeringen lytter til næringen. Bransjens forslag om innretning av en ny materialavgift/incentivavgift, synes ikke vurdert av regjeringen. At grunnavgiften ikke har miljøincentiver, er grundig påvist – blant andre av Grønn skattekommisjon. Avgiften er en vissen overlevning fra tiden da vi ikke hadde gjenvinning av drikkevareemballasje. I dag gjenvinnes plastflasker (PET) og bokser. Med andre ord premierer avgiften emballasje som ikke går til gjenvinning, og som har en høyere miljøkostnad som følge av transport. I tillegg fører dagens drikkevareavgift til at til at drikkevarer produsert i Norge blir dyrere enn i våre naboland, og medvirker sterkt til den store grensehandelen i Sverige.  Det er rikelig med gode grunner til at regjeringen bør velge å ta imot bransjens ønske om en avgift som faktisk er grønn.

Handelens forslag til løsning på kommende EU-krav om posereduksjon, er foreløpig ikke besvart.  Om det tas mer betalt for posene, og midlene går inn i et miljøfond, vil det øke muskelkraften til miljøarbeidet betraktelig. Et slikt fond vil få fart på både den sirkulære økonomien og på avfallsforebygging. I tillegg vil det kunne bidra til alt fra oppryddingstiltak til emballasjeutvikling, og bedre plastgjenvinningsprosesser. Om regjeringen gir oss rammevilkår til å gjennomføre dette, vil det gavne miljøet betydelig.

Lytter regjeringen til bransjen, bidrar avgiftene på både poser og emballasje til faktiske miljøforbedringer, fremfor å spe på statsbudsjettet.

Denne teksten står også på trykk i siste Dagligvarehandelen

 RSS feed for Ingvill Størksen

Siste innlegg av Ingvill Størksen