Usunn uvitenhet om grensehandel

Usunn uvitenhet om grensehandel

Både helsemyndigheter og norsk dagligvarehandel jublet i høst, når tallene viste at sukkeforbruket i befolkningen gikk ned. Den norske avgiftsøkningen på sukkerholdige varer, førte derimot til at jubelen ble kortvarig. Isteden jubler svenskene over nordmenn som drar over grensen for billig godis.

Det er dårlig nytt for både folkehelse og næringsliv. Den mest profilerte svenske netthandelsaktøren doblet salgsprognosen fra 2017 til 2018 – men tror allerede at estimatet for 2018 er for lavt. Kort tid etter statsbudsjettet ble vedtatt, og avgiftene føk i været, fulgte aksjeverdien til samme firma etter. En økning på nær 32 % allerede i starten av februar, ga de svenske aksjonærene langt mer grunn til å juble enn det norsk dagligvarebransje har. Allerede før jul, sendte denne ene aktøren 20 tonn sjokolade, sukkervarer og drikkevarer over grensen – daglig.

Norske myndigheter har ingen anelse om hvor store mengder usunne varer norske forbrukere handler fra utenlandske nettaktører. Siv Jensen (FrP) sitt svar på spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (SP) var krystallklart: «Varesendinger med verdi under 350 kroner (inkl. frakt- og forsikringskostnader) som sendes til mottaker i Norge, er fritatt for merverdiavgift og eventuelle andre avgifter eller toll. Disse varene er også fritatt fra plikten til å deklarere forsendelsen. Dette innebærer at forsendelser med verdi under 350 kroner ikke registreres. Departementet har av den grunn ikke anslag på omfanget av netthandel av sjokolade- og sukkervarer eller alkoholfrie drikkevarer.»

Kunnskapen om hva nordmenn grensehandler på dagsturer, er like mangelfull.  I 2011 estimerte SSB hvor stor andel av grensehandelen som var mat, og hvor mye som var andre varer. Hvor mye av dette som var sjokolade og sukkervarer, var ikke del av undersøkelsen. Uansett har grensehandelen økt dramatisk siden 2011. Både på Svinesund og i Tøcksfors planlegges det store utvidelser. – Med de siste avgiftsøkningene i Norge tror jeg enda flere vil fylle opp handlevognene med brus, jublet en svensk butikksjef til Aftenposten i januar, og la til: – Mens våre svenske kunder handler for dagen eller helgen, driver nordmenn hamstring.

En usunn kunnskapsmangel lå bak den dramatiske avgiftsøkningen som ble til en sen nattetime under budsjettforhandlingene. Et absurd utslag er at stadig flere leveranser fra utenlandske godis-selgere nå fyller opp hyllene hos butikker som har post-i-butikk – og leveres ut i store mengder til kunder som hverken betaler moms eller særavgifter for det. Norsk dagligvarebransjes årelange innsats for å redusere salt, sukker og skadelig fett i norsk kosthold, ble belønnet med at myndighetene legger til rette for storstilt import av nøyaktig de samme varene fra utlandet.

Politikk må bygges på kunnskap, av hensyn til både folkehelse og arbeidsplasser. Politikerne må snarest fjerne momsfritaket for netthandel fra utlandet. Avgiftsøkningen på drikkevarer og sjokolade- og sukkervarer må snarest reverseres. Myndighetene må snarest sørge for at kunnskapen om nordmenns kosthold inkluderer både det som handles på dagsturer over grensen, og på nett fra utenlandske aktører. Først når kunnskapen er på plass, er det tid for å diskutere mulige endringer i innretningen på avgiften. Det vil både helsen til folk flest og norsk økonomi nyte godt av.

 RSS feed for Ingvill Størksen

Siste innlegg av Ingvill Størksen