Verden er bare et tastetrykk unna

Verden er bare et tastetrykk unna

Den norske handelsnæringen konkurrerer i dag med nettbutikker i Kina, kjøpesentre i Sverige og teknologigiganter fra USA. Derfor kan vi ikke fortsatt ha et regelverk fra en annen tid.

Det var en gang man delte norsk næringsliv inn i skjermet og konkurranseutsatt sektor; de som konkurrerte nasjonalt og de som konkurrerte internasjonalt. Det er historie. Med digitaliseringen er konkurrenten fra Sverige, USA eller Kina som regel bare et tastetrykk unna. Denne virkeligheten gjelder nå de fleste bransjer, og den har truffet handelen hardt.

At utviklingen i handelsnæringen kan kalles en teknologisk revolusjon, er ingen overdrivelse. Endringene er sammensatt, men i bunn og grunn handler det om at nettet tar over. På nettet tilbys og markedsføres varer, varene handles og nett-betalingstjenester utvikles. Konkurransen skjerpes fordi varene kan sammenlignes med et stort antall tilbud verden over. Omstillingene i handelen har kommet langt. Det har ikke politikken.

Momsgrense til besvær

Det åpenbare eksempelet gjelder momspolitikken, hvor myndighetene i Norge går i motsatt retning av resten av verden. For å stimulere netthandelen økte regjeringen i 2015 den avgiftsfrie grensen ved nettkjøp på utlandet til 350 kroner. Dette samtidig som utviklingen i netthandelen var eksplosivt økende.

I perioden 2011-2016 økte netthandelen i norske butikker med 78 %, mens økningen i utenlandske nettbutikker var på 225 %. Til sammenligning økte handelen i fysiske butikker i Norge med 15 % i samme periode. Netthandelen spiser stadig større markedsandeler, og små pakker utlandet strømmer inn, ikke minst fra Kina. Ifølge Posten kom det 15 millioner pakker fra Kina i 2017.

Den avgiftsfrie grensen gir en stor konkurranseulempe for norsk handel, der varene både har merverdiavgift og særavgifter, og den gir et voksende avgiftshull i den norske statskassen. En slik grense er åpenbart ikke bærekraftig. Det har EU tatt konsekvensene av. Avgiftsfrie grenser er avskaffet i det indre marked og skal avskaffes overfor tredjeland, samtidig som EU krever momsregistrering for alle nettaktører som selger til EU-forbrukere. Norge bør snarest følge etter, og tette dette hullet.

Markedsføringsloven må håndheves likt

Markedsføring er et annet område hvor norske reguleringsmyndigheter og tilsynsmyndigheter henger etter. Ta bruken av «førpris» i salgsmarkedsføring, for eksempel. Det stilles strenge krav til at en vare må ha blitt solgt i et visst antall og i en viss lengde til den oppgitte «førprisen» før du kan reklamere for det. Dette håndheves strengt hos norske handelskjeder, men overfor utenlandske nettbutikker som selger til norske kunder eller på ulike nettmarkedsplasser, blir det ikke slått ned på.

Utgangspunktet må være at de samme rettighetene gjelder ved fysisk kjøp som ved nettkjøp. Det må også håndheves likt mellom aktørene på nettet, som – uavhengig av hvor de befinner seg i verden – bare befinner seg et tastetrykk unna den norske forbrukeren. Likeledes må krav til produktstandarder, f.eks forbud mot miljøgifter, helseskadelige stoffer ol. håndheves likt.

Det haster å ta grep

Det synes å være EU som er redningen. De store endringene kommer fra Brussel. Man kan si mye om denne regelproduksjonen, som diskuteres heftig i EU-landene. Men de overordnede målene om å sikre like konkurransevilkår og å ivareta hensyn til personvern og andre rettigheter for forbrukerne, er stort sett alle enige om. Det bør også styre den norske lovgivningen og etterlevelsen.

Norske myndigheter kan ikke lenger dilte langt etter når det gjelder å møte digitaliseringen generelt og netthandelen spesielt. Hvis ikke vi får på plass et lovverk som er tilpasset tiden vi lever i, vil det gå utover både næringslivet vårt, verdiskapningen, arbeidsplasser og ikke minst forbrukeren.

At nettet og digitaliseringen snur opp ned på det meste, burde ikke lenger være nødvendig nevne i 2018. Men når politikerne ikke ser ut til å forstå alvoret, føler vi oss nødt til å minne dem på det enda en gang. Skal handelsnæringen i Norge konkurrere på verdensmarkedet, trenger vi en langt mer offensiv politikk enn i dag. Et fint sted å starte, er å fjerne 350-kronersgrensen en gang for alle.

 RSS feed for Harald Andersen

Siste innlegg av Harald Andersen