Vi lærer så lenge vi lever

Vi lærer så lenge vi lever

Åpne finn.no og se på jobbutlysningene der – svært mange ber om en eller annen formell kvalifikasjon. Et fagbrev, en bachelorgrad, i mange tilfeller også en mastergrad. Hva da med deg som har jobbet i butikken siden du var 18?

Har ikke du noe kompetanse, selv om du har klatret i bedriften og lært stadig mer om ledelse? Selvfølgelig har du det! Vi har utallige eksempler på bedrifter som gir sine ansatte relevant og systematisk opplæring på arbeidsplassen, ofte av høy kvalitet. Problemet er at denne kompetansebyggingen ikke har samme verdi på en CVen som en bachelorgrad. Det burde den.

Vi er nest best i Europa

I Norge skjer 92 prosent av læring for dem mellom 25-64 år i arbeidslivet, ifølge en undersøkelse utført av Eurostat. Av alle land i EØS, er Norge på andreplass når det gjelder arbeidslivsbasert læring. Kun Malta står over oss med 94.4 prosent. Dette er noe vi bør være stolte av.

Likevel er det et paradoks at vi ikke anerkjenner resultatene av denne kompetansebyggingen. Det finnes ingen systemer som måler og identifiserer den kompetansen vi skaffer oss gjennom intern opplæring i bedriften eller kjeden vi jobber i. Vi er ikke alene om denne problemstillingen. Hele Europa står overfor den samme komplekse utfordringen. Det finnes et gap mellom den kompetansen som etterspørres og den som eksisterer i arbeidsmarkedet. Det kan fordi kompetansen rett og slett mangler i den sektoren eller den delen av befolkningen. Men uten et godt system for å måle kompetansen arbeidstakerne har fått gjennom jobben – hvordan vet vi det?

Vi vil kartlegge kunnskapen din

Varehandelen, Norges største private sysselsetter, er et godt eksempel. Næringen har relativt få ansatte med formell utdannelse. Likevel viser tall fra Fafo at 54 prosent av de ansatte har et læringsintensivt arbeid – som vil si at de stadig må lære seg noe nytt. Dette er ikke så veldig langt fra 61,5 prosent, som er andelen generelt i arbeidslivet.

Virke tar dette på alvor. Etter invitasjon og med finansiering fra Kunnskapsdepartementet, skal vi i samarbeid med LO, NHO og YS beskrive kompetansen som bygges i varehandelen. Vi skal se på de interne opplæringsskolene til flere store handelskjeder, og finne ut hva som læres og hvilket utbytte det har for både den ansatte og kjeden.

Vi vil at du med stolthet skal kunne vise frem kunnskapen din på CV’en, også når dette er kunnskap du har fått fra flere år i Kiwi-skolen. Dermed får vi samtidig et mer korrekt bilde av kompetansen i dagens arbeidsmarked. Vi kan identifisere de faktiske manglene i arbeidsmarkedet, lage bedre strategier og sette i gang riktige tiltak for å møte disse manglene.

Læring er så mangt

En ny forståelse for kompetansebygging er bra for alle. Bedrifter får annerkjennelse for den viktige jobben de gjør for å skape gode og kompetente arbeidstakere, og ansatte får annerkjennelse for den kompetansen de faktisk har. Som samfunn må vi forstå at læring og kompetansebygging ikke er noe som bare skjer i klasserommet, og for å lykkes i arbeidslivet er ikke en mastergrad det eneste alternativet.

Arbeidslivet utgjør en viktig rolle i å bygge kompetente mennesker – det er det på tide å anerkjenne.

 

 

 RSS feed for Vibeke Hammer Madsen

Siste innlegg av Vibeke Hammer Madsen