Vi vil mer!

Vi vil mer!

Over lang tid har Virke vært hovedorganisasjonen for ideelle og frivillige organisasjoner. Flertallet er samlet hos oss. De har valgt oss, fordi vi så tydelig har valgt å satse på dem. Men nå vil vi enda mer, og vi satser sterkere enn noen gang. Vi gjør flere grep.

Vi blir flere

Bransjeteamet styrkes med nye fagsjefer. I sum vil Virke ideell og frivillighet nå ha fem hele stillinger fordelt på seks personer, som har som hovedoppgave å følge opp og jobbe for og med akkurat disse medlemmene.  Dette grepet alene gleder jeg meg veldig til. Det er mange interessepolitiske saker som er viktige for medlemmene. Nå kan vi jobbe enda bedre og tettere på både medlemmer og politikere.

For meg som ansvarlig direktør for området, var jeg ekstra spent da vi lyste ut de nye stillingene. Responsen var stor, og vi fikk mange kompetente søkere som hadde et engasjement for å jobbe med akkurat disse sakene og medlemmene. Vi valgte to personer som kompilerer godt med oss som allerede var ansatte. Sammen har vi fått et superbra team som skal jobbe i første rekke.  Det gjør at vi kan styrke den politiske kontakten opp mot Storting, regjering, direktorater, kommuner, og alle relevante samarbeidsparter og aktører.

Inn i toppledelsen

Den nye organiseringen innebærer at jeg, som direktør for Virke ideell og frivillighet, går inn i Virkes toppledergruppe.  Våre medlemmers behov vil tydeligere være med på å styre hele Virkes utvikling og satsinger fremover. Målet med alt vi gjør er å komme enda nærmere medlemmene og bli en enda bedre hovedorganisasjon for ideelle og frivillige, sammen med de mange andre medlemmene vi Virke.

Vi vokser

Vi er i vekst. Før jul passerte Virke 21.000 medlemmer. Flere av disse medlemmene kommer fra ideell og frivillig sektor. Nå vil vi vokse enda mer, da blir vi enda sterkere. Hos oss finner virksomhetene gode bransjefellesskap, men aller mest finner de en interessepolitisk aktør som kan ideell sektors mange ulike saker og har vilje og tyngde til å fronte dem.  Virke vil rett og slett være en annerledes arbeidsgiverorganisasjon; som løser problemer og løfter ideell og frivillig sektor videre.

Nytt navn

Vi har samtidig endret navn. Før het vi Virke Ideell, nå er navnet Virke ideell og frivillighet. Medlemmene er akkurat de samme. Frivillig sektor har vært ett viktig bransjeområde for oss lenge. Men nå gjør vi det tydeligere, også i navnet, at frivillig sektor hører hjemme i Virke. Frivillighet er i tillegg ofte integrert i mye av det arbeidet som den tjenestegjørende delen av sektor leverer.

Det nye teamet

Vi har vi både et superteam og et bransjeteam. Superteamet er tettet på de mange bransjespesifikke sakene. Det store teamet arbeider med tariff, arbeidsrett, forretningsjus, lederutvikling og kompetanseutvikling, og så videre.

I superteamet har all egne bransjeansvar, og skal ha grunnleggende kunnskap om hva som er viktig på sine områder. Sammen i teamet skaper vi helhetlige strategier og synergier for alle bransjene, og møteplasser, kurskonferanser og seminarer som utvikler og inspirerer.  Det er også viktig for oss besøke medlemmene slik at vi har god kunnskap om deres behov roller.

Er det rart vi gleder oss over dette?!

 RSS feed for Inger Helene Venås

Siste innlegg av Inger Helene Venås